Belanghebbenden uit de bos- en houtsector gezocht voor nieuwe ISO normcommissie

18-12-2013 ISO heeft een nieuwe commissie opgericht voor de ‘Chain of Custody (CoC) of forest-based products’ (ISO/TC 287). Deze commissie gaat werken aan een mondiale norm met eisen voor de traceerbaarheid van bosproducten. Om de inbreng vanuit Nederland in de ontwikkeling van deze ISO-norm te coördineren, richt NEN een Nederlandse normcommissie op.

De commissie gaat werken aan een mondiale norm met eisen voor de traceerbaarheid van bosproducten. Met de norm moet een brug geslagen worden tussen de bestaande bosbeheersystemen voor de traceerbaarheid in de keten van het bos tot het eindproduct. De beoogde norm laat de bestaande systemen voor duurzaam bosbeheer intact, maar zal een uniforme systematiek bieden voor de traceerbaarheid van het bos tot het eindproduct.

NEN richt voor dit nieuwe 'field of activity' een nieuwe normcommissie op om de inbreng vanuit Nederland in de ontwikkeling van deze ISO-norm te coördineren. NEN streeft hierin naar een brede vertegenwoordiging van Nederlandse belanghebbenden. Vanuit deze normcommissie werken bedrijven uit de Nederlandse bos- en houtsector mee aan de ontwikkeling van de ISO-norm.

Kick-off bijeenkomst

Op 28 november vond bij NEN een kick-off bijeenkomst plaats om geïnteresseerden nader te informeren over de inhoud van het voorstel en om de mogelijke rol van de nieuwe Nederlandse normcommissie te bespreken. Hiermee is een eerste beeld gevormd van de speerpunten voor de Nederlandse inbreng in de ontwikkeling van de ISO-norm en het takenpakket van de Nederlandse normcommissie.

Oplossen knelpunten

Met de aanwezigen is geconcludeerd dat de voorgenomen ISO-norm zeker een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de huidige knelpunten die bedrijven in de bos- en houtsector ervaren. Deze knelpunten betreffen onder andere de kosten van dubbelcertificatie en dubbele voorraden. Hoewel de beoogde ISO-norm een stap in de goede richting is, zullen deze knelpunten hiermee nog niet volledig verholpen zijn.

Deelnemers gezocht

NEN streeft naar een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden en nodigt geïnteresseerden uit de bos- en houtsector uit om deel te nemen aan deze normcommissie. Geïnteresseerden kunnen hun interesse in deelname aan de nieuwe normcommissie aangeven met het antwoordformulier.

De oprichtingsvergadering van de Nederlandse normcommissie zal plaatsvinden in maart/april 2014. Het volledige verslag van de kick-off bijeenkomst en andere relevante documenten zijn te vinden op de pagina www.nen.nl/bosproducten.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over deelname aan de normcommissie, kunt u contact opnemen met: Harmen Willemse, consultant Energie.

(015) 2 690 295

harmen.willemse@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie