Benzinepompen krijgen eenduidige markering

17-03-2015 De EU heeft verordend dat alle -lidstaten mogelijkheden moeten creëren om in 2020 voldoende tank- en laadpunten te hebben zodat duurzaam vervoer mogelijk is. Het gaat dan om autobrandstoffen als biodiesel, (bio)gas, biobenzine en waterstof, maar ook om elektrische voertuigen en aardgasvaartuigen.

Als deze alternatieve brandstoffen allemaal op de markt komen, zal de consument zonder een goede aanduiding aan de pomp vaak misgrijpen en de verkeerde brandstof tanken. De Europese Commissie heeft CEN daarom gevraagd om dergelijke onduidelijkheid te voorkomen door op korte termijn kleurcodering en tekens voor alle alternatieve brandstoffen vast te leggen.

Eén van de obstakels waardoor consumenten niet overgaan tot het tanken van alternatieve brandstoffen, is onbekendheid met het product of angst of hun auto het wel aan kan. Om duidelijke informatie aan de consument te geven, zijn geharmoniseerde symbolen nodig.

Nieuwe wetgeving verplicht lidstaten per november 2016 dergelijke symbolen in de markt te zetten. Dat betekent dat alle nieuwe auto's de symbolen moeten gebruiken van de brandstof(fen) waar ze geschikt voor zijn. En dat alle benzinepompen of laadpunten vanaf dat moment dezelfde kleuren en tekens moeten tonen. Probleem is dat dergelijke symboliek nog niet genormaliseerd is in Europa.

Commissie brandstofmarkering (CEN/TC 441)

Op voorstel van NEN heeft CEN een nieuwe projectcommissies opgericht: CEN/TC 441, Brandstofmarkering. Het is nu zaak om snel een eerste vergadering bijeen te roepen want pomphouders en voer- en vaartuigfabrikanten hebben nog maar 18 maanden de tijd. Omdat NEN op het gebied van normalisatie van brandstofkwaliteit al een belangrijke rol speelt, zijn we door verschillende Europese brancheorganisaties gevraagd om ook hier de ondersteuning te verzorgen.

Schema
Overleg met de EC heeft al geleid tot een specifieke wens van de overheid: een schema voor brandstofcodering via gemakkelijk herkenbare symbolen met een specifieke kleur, vorm en grootte die duidelijk zichtbaar (maar niet overmatig groot) op de pomp en de auto bevestigd worden. Het symbool wordt op een bepaalde vaste plaats op de pomp en het tankpistool geplaatst (zodat de consument weet waar hij moet kijken), terwijl de rest van de pomp het uiterlijk en de eventuele verkoopuitingen van de leverancier mag behouden.

Experts gezocht

Het lijkt een eenvoudige wens, maar gemakkelijk is het niet. Alleen al de kleuren zijn door heel Europa anders. Wat in elk geval duidelijk is, is dat NEN en CEN op zeer korte termijn experts nodig hebben die naast kennis over alternatieve brandstoffen of voertuigen, zich met consumenteninformatie en (kleur)codering bezig houden.

Ook wordt er gesproken met veiligheidsmensen en hulpdiensten aangezien die ook graag zien dat er eenduidige identificatie van de voertuigen (elektrisch of met hoge druk gastanks bijvoorbeeld) komt. Dus roepen we belanghebbenden op zich te melden.

Meer weten?

Meld u via energy@nen.nl of bel (015) 2 690 326 en vraag naar dhr. O. Costenoble, senior consultant Energie & Distributie.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: dhr. O. Costenoble, consultant Energie & Distributie.

(015) 2 690 326

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie