Bepaling 'biobased'-gehalte in producten nu gestandaardiseerd

02-04-2014 Een Europese conceptnorm voor de bepaling van het biologisch aandeel van een product is ontwikkeld: CEN/TS 16640 ‘Bio-based products – Determination of the bio-based carbon content of products using the radiocarbon method’. De norm is gebaseerd op resultaten van het KBBPPS-project (Knowledge Based Bio-based Products Pre-Standardization), dat wordt begeleid door NEN.

Dit KP7-project is opgezet om pre- en co-normatief onderzoek te verrichten naar biobased producten. Het vervolg van het project zal zich richten op biomassa in zijn geheel in plaats van alleen biologisch koolstof.

Tot nu toe is de techniek toegepast op een aantal producten. Mogelijk wordt dan de norm binnenkort aangepast als meer producten zijn beoordeeld. Daarom heeft CEN besloten om het resultaat te presenteren in een CEN Technische Specificatie. CEN/TS 16640 stelt eisen voor de bepaling van het biologisch gehalte aan koolstof in alle soorten van producten met behulp van de 14C-isotoopmethode. Deze techniek is gebaseerd op de analytische testmethoden voor de leeftijdsbepaling van objecten die koolstof bevatten (voor velen meer bekend in een archeologische context).

De meting van 14C isotopen in producten maakt het mogelijk om de gehalte aan koolstof dat van biologische, dus niet-fossiele oorsprong te berekenen. De Technische Specificatie beschrijft de referentietestmethoden voor laboratoria, producenten, leveranciers en kopers van biobased materialen en producten. De norm kan ook gebruikt worden door autoriteiten, douane- en inspectieorganisaties.

Totale aandeel biomassa

De resultaten gebaseerd op de 14C-methodologie zijn uitgedrukt als een fractie van biologisch koolstof op de totale (organische) koolstofgehalte van het monster. In bepaalde gevallen kan de biobased aandeel van een product substantieel verschillen van de biobased aandeel wanneer andere elementen afkomstig van biomassa, zoals stikstof of zuurstof, aanwezig zijn in hogere aandelen dan koolstof. Omdat de Europese industrie geïnteresseerd is in het presenteren van het totale biologisch aandeel – welke over het algemeen niet bewezen of aangegeven kan worden op basis van de bio-koolstof gehalte alleen – werkt het KBBPPS project ook aan andere bepalingstechnieken.


Read the English press release.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over normalisatie of pre-normatief onderzoek: Ortwin Costenoble, project manager ‘Bio-based products’.

(015) 2 690 326

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie