Biobrandstoffen zijn slechts transitie

12-02-2015 Hoe ziet de toekomst van biobrandstoffen eruit na 2020? Is er nog wel een markt voor? Als we de Europese Commissie en het '2030 Energy & Climate Framework' mogen geloven niet. De focus van nieuw te ontwikkelen brandstoffen komt steeds meer op advanced biofuels te liggen in plaats van op eerste generatie biobrandstoffen. Met alle gevolgen van dien, mogelijk ook voor de normen.

Volgens een recente presentatie van de Europese Commissie in Berlijn ziet de toekomst voor biobrandstoffen er somber uit. Ook in het '2030 Energy & Climate Framework', in oktober van 2014 aangenomen, ligt de focus niet meer op biobrandstoffen van de eerste generatie, bijvoorbeeld afkomstig van koolzaadplanten. Men ziet meer heil in advanced biofuels, alternatieve brandstoffen op basis van niet-voedselgewassen of anderszins, waarvan de ontwikkeling echter momenteel nog achterloopt. Voor de periode na 2020 is er voor deze brandstoffen zelfs geen beleid geformuleerd, wat ook de toekomst van deze vorm van alternatieve energie ongewis maakt. Toch blijft NEN Energie zich met de markt inzetten en beweegt het mee, met het doel om de kwaliteitsnormen te produceren die nodig zullen zijn.

Invloed

Het eventueel wijzigen van Europees beleid heeft invloed op NEN Energie en op welke kwaliteits- en duurzaamheidsnormen er moeten worden ingezet als het gaat om biobrandstoffen en duurzaamheid en om erkenning van biobased producten. Omdat NEN de kennis in huis heeft, speelt het instituut een belangrijke rol in discussies over waar het heen moet met de rol van biobrandstoffen. Dit onder meer door onderzoek te managen op basis waarvan normen gemaakt worden.

Toekomst

Wat in elk geval duidelijk is, is dat de eerste generatie biobrandstoffen een transitie vormt. Hoe lang die gaat duren is echter de vraag. Bovendien lijkt het zo te zijn dat lidstaten van de EU niet langer naar Brussel kijken, maar zelfstandig opereren als het gaat om de rol van biobrandstoffen. Of dit het gebruik van biobrandstof(norm)en positief of negatief beïnvloedt zal de toekomst uitwijzen. Ook voor ons land.

Het complete artikel met meer achtergronden leest u hier.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, consultant NEN Energie via energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, consultant NEN Energie

energy@nen.nl

(015) 2 690 330

Normcommissies Energie

Energie