Biodieselkwaliteit naar een hoger plan

13-04-2015 Europese normen voor biodiesel zijn weer een stap verder. Ondanks dat de toekomst voor biobrandstoffen onzeker is, biedt de grote vraag naar diesel in Europa een stimulans om naar alternatieven te kijken. Om de doelstellingen voor 2020 te halen zullen sommige landen inzetten op diesel met meer biologische bijmenging dan de nu toegestane 7%. Vandaar dat CEN werkt aan normen voor bijmenging tot 30%. Deze normen zijn nu in de laatste fase gekomen.

Reguliere diesel wordt aan de pomp verkocht onder de norm NEN-EN 590. Deze norm staat bijmenging van 7% biodiesel in de vorm van veresterde methylvetzuren (FAME) toe. De Richtlijn Brandstofkwaliteit verplicht landen om deze zogenaamde B7 op de markt toe te laten, maar geeft ze ook de mogelijkheid om hogere percentages nationaal toe te staan. Zo heeft Frankrijk onlangs breed nationaal ingezet op B8 . En in landen als Denemarken, Spanje en ook weer Frankrijk zijn mengsels van 20% en 30% beperkt verkrijgbaar.

CEN monitort kwaliteit

Al deze ontwikkelingen vragen om een goede garantie van de brandstofkwaliteit. CEN is dus enige jaren terug begonnen met een B10- en een B20/B30-kwaliteitspecificatie. B30-diesel valt vanwege fysische eigenschappen buiten de grenswaarden van sommige eisen die de Richtlijn Brandstofkwaliteit voor diesel stelt, terwijl het toch een dieselbrandstof is. Daarom was voorgesteld het gebruik te beperken tot wagenparken, wat tot enige discussie met de Europese Commissie heeft geleid. Uiteindelijk is eind 2014 een oplossing gevonden die ook weer door de CEN-leden is geaccepteerd. De definitieve tekst van de norm EN 16709, die een B20 en een B30 kwaliteit vastlegt, zal in mei 2015 in stemming gaan.

Problemen B10 aanpakken

B10 is een heel ander verhaal. Dit is een product dat landen nationaal kunnen toestaan voor verkoop aan alle, ook publieke, pompstations. Dat betekent dat het toezicht op de voertuigen anders is dan bij wagenparken zoals taxibedrijven of vrachtwagens. Daarmee wordt het belang groter om de problemen die zich de afgelopen jaren in de winter nog wel eens in sommige landen met FAME voordeden, nader te bekijken. Zowel bij pompstations als in auto's kwamen namelijk sporadisch verstoppingen van filters voor, die echter niet eenzijdig toe te wijzen zijn aan de biodieselkwaliteit. CEN doet hier al ruim twee jaar onderzoek naar. De hoop is dat op de eerstvolgende vergadering van 1 en 2 juni duidelijke conclusies komen.

Tot die vergadering wordt de definitieve stemming op de B10-norm EN 16734 aangehouden. Er waren veel commentaren in de vorige stemming, maar die zijn voor een groot deel opgelost. Als er voldoende vertrouwen is dat eventuele FAME-diesel filterproblemen bij koude nu voorkomen worden, kan de norm nog voor het eind van het jaar afgemaakt worden. Dan kunnen landen zelf beslissen of ze deze Europese kwaliteit toestaan en stimuleren op hun lokale markt.

Meer weten?

Kijk voor verdere informatie hier. Interesse? Meld u via energy@nen.nl of bel (015) 2 690 326 en vraag naar dhr. O. Costenoble, senior consultant Energie.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: Ortwin Costenoble

energy@nen.nl

(015) 2 690 326

Normcommissies Energie

Energie