Brochure 'Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom?'

14-08-2014 De biobased economy neemt een grote vlucht. Wie als ondernemer in de biobased economy met certificatie wil aantonen dat zijn product, dienst of proces aan bepaalde normen voldoet, doet er goed aan eerst uit te zoeken of dit noodzakelijk, zinvol en haalbaar is.

De brochure ‘Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom?’ geeft inzicht in alle relevante onderwerpen over normalisatie en certificatie. Daarmee kunnen ondernemers in de biobased economy een weloverwogen beslissing nemen.

Normen

Aan de basis van alle certificaten liggen normen. Normen zijn vrijwillige afspraken die belanghebbenden onderling hebben vastgelegd. Ze vergroten de uniformiteit van producten, diensten en productiemethoden en dragen bij aan veiligheid en kwaliteit. Wie zijn product, dienst of proces wil laten certificeren, moet eerst nagaan op welke norm het beoogde keurmerk is gebaseerd. Niet alle normen zijn namelijk geschikt voor certificatiedoeleinden.

Toepassing

Er zijn veel normen die van toepassing zijn op biobased producten, maar die daar niet specifiek voor zijn ontwikkeld. Milieu- en kwaliteitseisen zijn bijvoorbeeld van toepassing op allerlei processen en producten, onafhankelijk van de grondstof die wordt gebruikt. Maar sommige normen, zoals duurzaamheid en de hoeveelheid biobased grondstof in het product, hebben wel specifiek betrekking op biobased producten.

Verplicht of vrijwillig

Is bekend welke eisen worden gesteld aan een systeem, product, proces of persoon? En gaan die eisen over de afmetingen, (meet)methoden, prestatie-eisen of productie- of materiaaleigenschappen? Dan kan gekeken worden of certificatie verplicht is. Is dat niet het geval, dan kan vrijwillig certificeren soms toch zinvol zijn. Bijvoorbeeld wanneer afnemers bereid zijn een meerprijs te betalen.

Kosten

Voor het totale kostenplaatje moet in beeld worden gebracht wat de kosten zijn om de eisen uit te voeren en eventuele aanpassingen te doen in organisatieprocessen. Daarnaast zijn er kosten voor de uitvoering van de beoordeling door de certificatie-instelling. En er zijn kosten voor de registratie- en abonnementsbijdrage aan de organisatie die de certificaten beheert.

De gratis te downloaden interactieve brochure is samengesteld door de RVO.nl samen met NEN.

Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Harmen Willemse, (015) 2 690 295 of via email: harmen.willemse@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie