Buisleiding voor gevaarlijke stoffen versus bouwplan

01-11-2013 Gemeenten krijgen tijd om op zoek te gaan naar alternatieve tracés voor buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. De branche organisatie voor leidingeigenaren, de VELIN, heeft hierbij de kanttekening gemaakt dat wat haar betreft Gemeenten te veel tijd krijgen om op zoek te gaan naar alternatieve tracés voor buisleidingen voor gevaarlijke stoffen.

Aldus Frans Driessen, directeur VELIN in Cobouw


Overheid

Minister Schultz van Haegen heeft het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen) aan de Tweede Kamer aangeboden. Het ontwerpbesluit geeft uitvoering aan de Structuurvisie Buisleidingen 2012–2035, die op 12 oktober 2012 is vastgesteld. Het ontwerpbesluit wordt binnenkort in de Staatscourant gepubliceerd.

Officiële documenten

De officiële documenten zijn te vinden bij Overheid.nl, op deze pagina kunt u het document downloaden.

NEN 3650 Dé norm voor Buisleidingsystemen

De Nederlandse transportleidingensector voor transport van aardgas, olie en overige gassen en vloeistoffen, heeft sinds tientallen jaren via zelfregulering een normenstelsel waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat. De NEN 3650-serie is de basis hiervan en omvat de totale levenscyclus van buisleidingsystemen.

Gaat u naar www.nen.nl/buisleidingen en lees er meer over. Ook kunt u deelnemen in de commissie.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over normalisatie op het gebied van buisleidingen en mogelijkheden om deel te nemen aan de commissie: Bert Dijkstra

(015) 2 690 127

bert.dijkstra@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie