CEN informeert over benzinetoevoegingen

14-05-2020 In de afgelopen jaren zijn er meer gevallen waargenomen waarbij onvoldoende geteste chemische verbindingen voorkomen in benzine. Deze additieven worden vooral buiten Europa gebruikt. Maar met de huidige wereldwijde benzinemarkt groeit de kans dat dergelijke producten ook Nederland binnenkomen. Vandaar dat de Europese normalisatie-organisatie (CEN) bestaande informatie hierover heeft gebundeld in CEN/TR 17491. Een interessant overzicht voor benzineproducenten en – leveranciers.

De behandelde chemische verbindingen worden gebruikt om octaangehaltes van de brandstof te verhogen. Bij gebruik van hoge concentraties kunnen ze motorproblemen veroorzaken. Denk hierbij aan corrosie van motoronderdelen of slibvorming in injectoren die de rijprestatie negatief beïnvloeden. Het CEN-rapport zet de effecten van de meest gebruikte additieven op een rij en geeft advies over wanneer dergelijke producten het meest veilig gebruikt kunnen worden. Ook als producten van buiten Europa worden aangekocht dat wordt verkocht binnen Europa.

Oplossingsgericht

De Europese specificatie van loodvrije benzine, NEN-EN 228, gaat niet specifiek in op de kwestie van de schadelijke chemische verbindingen. Men eist: ’Loodvrije benzine moet vrij zijn van elke vervuiling of verontreiniging die de brandstof onaanvaardbaar kan maken voor gebruik in benzinemotoren.’ Het is dus de verantwoordelijkheid van de brandstofleverancier om ervoor te zorgen dat de benzine geschikt is voor het doel. Dan is het goed om te weten wat de invloed van additieven zijn; zeker als deze door leveranciers eerder in de keten zijn toegevoegd.

Meer informatie en deelnemen

Voor meer informatie over de brandstoffen kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, consultant Energie, telefoon 015 2 690 326, of e-mail energy@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten’ houdt zich bezig met een breed scala aan (alternatieve) brandstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie