CEN/PC 408 Biomethaan te gast in Nederland

01-07-2013 Op 6 en 7 juni jl. heeft het Europese CEN 'Project Committee - Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid' (CEN/PC 408) in Nederland haar negende vergadering gehad.

NEN trad, namens Nederland, voor de tweede maal op als gastheer. Deze keer bood Stedin de vergaderfaciliteiten aan op haar kantoor te Rotterdam. CEN/PC 408 werkt momenteel aan een Europese norm die de kwaliteitsspecificaties voor opgewaardeerd biogas vastlegt, met als toepassingen motorbrandstof en/of voor invoeding het aardgasnetwerk.

Deze commissie wordt actief gevolgd door de Nederlandse Normcommissie 'Biomethaan' 310 408'. Er kan worden teruggekeken op een succesvolle vergadering. Door de resultaten die zijn geboekt kan de commentaarversie van de norm, nog steeds conform planning, eind 2013 beschikbaar worden gesteld.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Mocht u geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de normcommissie 310 408 'Biomethaan', neem dan contact op met Indra te Ronde, NEN Energiewinning

(015) 2 690 406

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie