Coatings for the future start today

17-12-2019 Op 17 oktober 2019 organiseerde NEN het seminar ‘Coatings for the future’. Het seminar werd voorgezeten door Isabel Polderdijk, branchemanager bij de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF).

Het seminar had als doel om geïnteresseerde partijen te informeren over de (normalisatie)ontwikkelingen binnen de coatingsector, de verschillende normalisatietrajecten en -initiatieven beter te coördineren en de Nederlandse positie in de internationaal opererende coatingsector te versterken. Verder was het seminar ook bedoeld om te worden geïnspireerd via uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën.

Informatie en interactie

Gedurende de eerste helft van het seminar werden de deelnemers geïnformeerd over de (normalisatie)ontwikkelingen in de coatingsector in het algemeen door Nico Frankhuizen (TQS), voorzitter van de normcommissie ‘Verfwaren’. Vervolgens werden presentaties gegeven over toepassingen van coating(normen) in transportleidingen door Bert Dijkstra (NEN) en Helen Boyd (Beyond Coating), in de olie- en gassector door Jarno Dakhorst (NEN) namens Muayad Ajjawi (Qatar Petroleum), en in de jachtbouw door Albert Willemsen (ICOMIA).

In de tweede helft van het seminar gingen de deelnemers via interactieve sessies aan de slag met coatings ter ondersteuning van transitie naar een circulaire en koolstofarme economie en met ‘learning from and building with nature’. Na een terugkoppeling volgde een plenaire discussie. Hierin kwam onder meer naar voren dat betere samenwerking en coördinatie wenselijk is en dat er behoort te worden gewerkt aan een gezamenlijke normalisatieagenda voor coatings. Ofwel, ‘coatings for the future start today’ Een netwerkborrel sloot de succesvolle seminar af.

Verslag en presentaties

Via onderstaande links is het mogelijk om het verslag en de presentaties te downloaden:

Meer informatie

Voor meer informatie over het seminar ‘Coatings for the future’ kan contact worden opgenomen met Jarno Dakhorst, NEN consultant, via e-mail energy@nen.nl of telefonisch 015 2 690 326.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie