Concept NTA 8080 beschikbaar voor commentaar

24-11-2014 Onlangs heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van biomassaproducenten en -gebruikers, NGO’s, onderzoeksinstellingen, overheid en certificatie-instellingen, gewerkt aan de herziening van NTA 8080, de norm met duurzaamheidscriteria voor biomassa. Het toepassingsgebied is uitgebreid met biobased producten. Daarnaast wordt de norm in twee delen uitgebracht: deel 1 met duurzaamheidseisen en deel 2 met eisen aan ketenbeheer. Commentaren op beide delen kunnen tot 5 januari 2015 worden ingediend.

De eerste editie van NTA 8080 is in 2009 gepubliceerd. Op basis van deze norm is een gelijknamig certificatiesysteem ontwikkeld, dat ook door de Europese Commissie is erkend om aan te tonen dat men aan de duurzaamheidscriteria uit de Richtlijn hernieuwbare energie voldoet. De inzichten in duurzaamheid hebben de afgelopen vijf jaren niet stilgestaan en ook verscheidene certificatietrajecten hebben nuttige informatie opgeleverd om NTA 8080 te actualiseren.

Nieuwe duurzaamheidsaspecten zijn onder meer cascadering van biomassa en het bieden van de mogelijkheid om ’ILUC low risk’ biomassa in te zetten. Verder zijn de formulering van de eisen aangepast op basis van praktijkervaring, zijn verwijzingen opgenomen naar de Europese duurzaamheidsnormen (EN 16214 reeks, ‘Duurzaamheidscriteria voor de productie van biobrandstoffen en vloeibare biomassa voor energietoepassingen – Principes, criteria, indicatoren en verificatoren’) en is al gekeken naar de internationale duurzaamheidsnorm die in ontwikkeling is (toekomstige ISO 13065, ‘Duurzaamheidscriteria voor bio-energie’).

Breed toepasbaar en breed gedragen

De werkgroep ’Herziening NTA 8080’ hecht waarde aan een breed toepasbare en breed gedragen afspraak. De commentaarronde op de conceptversies is onder meer bedoeld om vanuit verschillende invalshoeken, zowel nationaal als internationaal, terugkoppeling te ontvangen op de teksten.
Belangstellenden kunnen via www.nen.nl/nta8080-voor-commentaar de conceptversies downloaden. Na afloop van de commentaartermijn op 5 januari 2015 behandelt de werkgroep alle binnengekomen commentaren en krijgen indieners een reactie over de wijze waarop hun commentaren zijn verwerkt in de definitieve versie van NTA 8080.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, de secretaris van de werkgroep.

jarno.dakhorst@nen.nl

015 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie