Concept PGS voor waterstof afleverinstallaties ter commentaar

21-10-2014 Om waterstof veilig op de Nederlandse markt te zetten, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen. Het concept van deze PGS 35 'Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen' is gepubliceerd voor commentaar. Geïnteresseerden hebben tot en met 15 december a.s. de mogelijkheid om commentaar in te dienen bij het PGS-projectbureau.

PGS 35 heeft tot doel om bij de aflevering van waterstof aan wegvoertuigen veiligheids- en milieuvriendelijke-aspecten te borgen. Verder draagt de PGS bij aan het verduidelijken en vereenvoudigen van procedures ten behoeve van vergunningverlening op het gebied van de bouw, beheer en onderhoud van waterstof afleverinstallaties. PGS 35 is een richtlijn waarin de state-of-art ontwikkelingen en ervaringen met waterstof zijn gevat in heldere voorschriften.

Alternatieve brandstof

Waterstof kan worden beschouwd als een van de alternatieve brandstoffen voor wegvoertuigen in Nederland en Europa (personenauto’s, bussen, en vrachtwagens met een brandstofcel). De marktintroductie van rijden op waterstof vindt momenteel in Europa plaats – ook in Nederland. Duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften zijn hierbij van groot belang.

Commentaar leveren

Bekijk het concept van PGS 35 hier. Commentaar indienen is mogelijk door met de wijzigingstabel eventuele wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen. Reacties kunnen tot en met 15 december a.s. gestuurd worden naar pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Vervolgstappen

Het ingediende commentaar wordt besproken in het PGS 35-team. Na goedkeuring door de PGS-programmaraad is de verwachting dat PGS 35 het tweede kwartaal 2015 wordt gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze richtlijn of over het proces: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie