Correctieblad NPR 3378-12 ‘Praktijkrichtlijn gasinstallaties' gepubliceerd

16-11-2015 NEN heeft een correctieblad bij de Nederlands Praktijkrichtlijn (NPR) ‘Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gasleidingen – Deel 12: Lasverbindingen in gasleidingen van koolstofstaal voor gebouwgebonden installaties en industriële installaties met een werkdruk van maximaal 500 mbar- Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078’ gepubliceerd.

NPR 3378 geeft toelichting en voorbeelden bij de normen voor gasinstallaties en de eisen die het Bouwbesluit 2012 daaraan stelt. Deel 12 van NPR 3378 heeft betrekking op NEN 1078 en op NEN 8078. Dit deel van de NPR beschrijft de uitvoering en controle van de lassen in gasleidingen van koolstofstaal met een werkdruk van maximaal 500 mbar voor gebouwgebonden en industriële installaties, mits een risicoanalyse wordt uitgevoerd. Voordat een gasinstallatie gasvoerend mag worden gemaakt, behoort een controle van de lassen te worden uitgevoerd.

Correctieblad

Dit correctieblad is bedoeld om bijlage A, tabel A.1 Lasnaadkwaliteit en -onderzoek in NPR 3378-12:2013 te actualiseren. Op dit moment wordt er in de betreffende tabel verwezen naar NEN-EN-ISO 5817. Er is echter geen publicatiedatum opgenomen voor NEN-EN-ISO 5817 in de actuele versie van NPR 3378-12. Bij controle door normcommissie “industriële gasinstallaties” is geconstateerd dat bij de verwijzing naar de kwaliteitsniveaus naar een oude versie uit 1993 van NEN-EN-ISO 5817 is verwezen in plaats van naar de actuele versie uit 2014. Door middel van dit correctieblad NPR 3378-12 is dit gecorrigeerd.


Online platform voor installatieprofessional - Werken met NPR 3378

NEN heeft een online platform voor installatieprofessionals ontwikkeld dat toegang biedt tot de volledige NPR 3378 en nog veel meer: ‘Werken met NPR 3378’. NPR 3378 is hierdoor niet alleen op papier beschikbaar, maar ook digitaal met vele extra’s. Bovenstaande herziene delen zijn op dit platform dus ook beschikbaar, net als de zes meest relevante gasnormen.


Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Suzan van Kruchten, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 165 of e-mail suzan.vankruchten@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Suzan van Kruchten, consultant Energie.

suzan.vankruchten@nen.nl

(015) 2 690 165

Normcommissies Energie

Energie