De veelzijdigheid én onmisbaarheid van waterstof

12-10-2015 Waterstof kan een belangrijke component worden in een toekomstig, duurzaam energiesysteem. Het heeft als voordeel te kunnen worden ingezet als energiedrager én als brandstof. Waterstof kan worden geproduceerd door diverse duurzame energiebronnen via bijvoorbeeld elektrolyse (zon- of, windenergie, waterkracht), of bijvoorbeeld uit biomassa. Waterstof wordt momenteel ook uit aardgas geproduceerd.

Jan Piet van der Meer, directeur van de Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie (NWBA) stelt dat waterstof als wereldwijde oplossing kan dienen voor de energiecrisis. “Het is misschien wel de belangrijkste oplossing voor het komende tekort aan fossiele brandstoffen.” De NWBA is vertegenwoordigd in het PGS 35-team, dat gaat over waterstoftankstations. Lees het complete artikel.

Normalisatietrajecten

NEN is actief betrokken bij diverse (pre-)normalisatietrajecten op het gebied van waterstof, zowel op nationaal als Europees/internationaal niveau:

  • De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 35 draagt bij aan het veilig kunnen rijden op waterstof. Dit document bevat (technische) veiligheidsvoorschriften voor waterstoftankstations.
  • De NEN-normcommissie ‘Waterstof en Brandstofcellen’ is actief betrokken bij de ISO-commissie ‘Hydrogen technologies’ en de IEC-commissie ‘Fuel cell technologies’.
  • Het Europese platform CEN/CENELEC Sector Forum Energy Management Working Group Hydrogen brengt momenteel in kaart wat er nodig is op het gebied van onderzoek en normen, om uiteindelijk een (Europese) Power-to-Gas industrie te kunnen realiseren. De scope betreft het gehele systeem van de connectie met het elektriciteitsnet, de elektrolysers, het gebruik van puur waterstof voor verschillende applicaties waaronder mobiliteit, het bijmengen van waterstof in het aardgasnet en een veelheid aan overkoepelende onderwerpen waaronder het meten, certificeren, opleiden, en – niet onbelangrijk – de veiligheid van het systeem. Als vervolgstap van het platform wordt naar verwachting volgend jaar een Europese CEN/CENELEC technische commissie opgestart.

Meer informatie

Voor meer informatie over, of deelname aan bovengenoemde activiteiten kunt u contact opnemen met Françoise de Jong of Indra te Ronde, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over, of deelname aan de genoemde activiteiten: Françoise de Jong of Indra te Ronde, Consultants Energie.

(015) 2 690 406

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie