EUBA beveelt Bio-based content certificatie aan in haar positie over de Green Deal

11-05-2020 De contouren van de ambitieuze strategie van de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen in de EU drastisch te verminderen en klimaatneutraliteit te bereiken in 2050, ook bekend als de Green Deal, beginnen steeds meer vorm te krijgen.

Deze Green Deal wordt momenteel vaak in één adem genoemd met het groene herstel na de coronacrisis. De European Bioeconomy Alliance (EUBA) verwelkomt dit allesomvattende beleidsinstrument dat moet zorgen voor afstemming en samenhang tussen de verschillende initiatieven die deel uitmaken van de Green Deal. EUBA vertegenwoordigt twaalf organisaties in verschillende sectoren die actief zijn in de bio-economie, Met het oog op de Green Deal publiceerde EUBA haar ‘position paper’ op 29 april 2020. In deze ‘position paper’ verwijst EUBA specifiek naar 'Bio-based content’ certificatie op basis van de Europese norm EN 16785-1:2015 voor geloofwaardige en transparante communicatie. Dit certificatieschema is ontwikkeld en wordt beheerd door NEN. EUBA stelt het volgende:

“Door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en de zichtbaarheid van biobased producten te bevorderen, wordt het bewustzijn vergroot van bestaande hernieuwbare alternatieven voor traditionele op fossiele koolstof gebaseerde producten en wordt de consumptie van duurzame producten en duurzame productiepatronen verbeterd. Certificatie- en keurmerksystemen op basis van Europese normen maken het mogelijk om de eigenschappen van biobased producten op een duidelijke en ondubbelzinnige manier te communiceren. Daarom behoort de EU, voortbouwend op EU-initiatieven, te verwijzen naar bestaande normen en keurmerken voor de definities van biobased producten in officiële mededelingen, zoals certificaten voor ‘bio-based content’ en keurmerken op basis van de Europese norm EN 16785-1:2015. Verder behoort bij openbare aanbestedingen en/of in fiscale regelgeving een duidelijke voorkeur te worden gegeven aan producten waarvoor hernieuwbare grondstoffen zijn gebruikt. Overheidsopdrachten voor biobased producten kunnen een ‘game changer’ betekenen, met name door hernieuwbaarheid op te nemen als criterium voor Green Public Procurement (GPP).”

De Bio-based content schemabeheercommissie verwelkomt de aanbeveling van EUBA. De Europese norm EN 16785-1:2015 "Bio-based products – Bio-based content – Part 1: Determination of the bio-based content using the radiocarbon analysis and elemental analysis" is ontwikkeld op verzoek van de Europese Commissie. Het toepassen van deze norm en bijbehorende certificatie in EU-beleid, zoals de Green Deal, zou een logische stap zijn om gebruik te maken van een breed gedragen afspraak onder diverse stakeholders. Het gebruik van ‘Bio-based content’ certificatie is een effectief hulpmiddel om te communiceren over het biogeen gehalte van producten in business-to-business, business-to-consumer en business-to-government communicatie. Geloofwaardige en transparante verklaringen over het biogeen gehalte zijn belangrijk om de bio-economie succesvol te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen van de Green Deal. Het voorschrijven of extra waarderen van ‘Bio-based content’ certificatie bij (openbare) aanbestedingen is een motor om dit mogelijk te maken.

NB: De norm EN 16785-1:2015, Bio-based products – Bio-based content – Part 1: Determination of the bio-based content using the radiocarbon analysis and elemental analysis is beschikbaar met datum 2016 in de normshop EN 16785-1:2015, uitgebreide toelichting kunt u nalezen op CEN website.

Meer informatie

Informatie over Bio-based content certificatie is te vinden op www.biobasedcontent.eu. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Bio-based content schemamanager Jarno Dakhorst, via info@biobasedcontent.eu of 015 2 690 245. De Europese normen voor biobased producten worden ontwikkeld door CEN/TC 411 ‘Biobased products’ onder Nederlands leiderschap, waarbij NEN het secretariaat voert. Nationaal wordt CEN/TC 411 gevolgd door normcommissie ‘Biobased producten’. Neem contact op met Nicoline Krijger, consultant Energie, via energy@nen.nl of 015 2 690 160 voor meer informatie over deze ontwikkelingen en de mogelijkheden om hieraan actief bij te dragen.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie