Eenduidige informatie over alternatieve brandstoffen voor consument

16-07-2018 Met het toenemen van het aantal brandstoffen wordt de behoefte groter om de consument simpel en duidelijk te vertellen welke soorten brandstof er bij de pomp te verkrijgen zijn. Europese afspraken over deze informatie voor consumenten zijn vastgelegd in NEN-EN 16942. Afspraken tussen overheid, marktpartijen en NEN over de toepassing ervan zijn afgerond en er kan vanaf nu gelabeld worden.

NEN-EN 16942 legt de symbolen voor benzine, diesel, aardgas, autogas (LPG) en waterstof vast. Ook de minimale grootte, uitvoering en plaats van de aanduiding wordt beschreven. Dit alles is met hulp van elf verschillende Europese brancheorganisaties (brandstofleveranciers, pomphouders, auto- en motorfabrikanten en consumentenorganisaties) en de Europese Commissie opgesteld. De Europese norm is dus breed gedragen en al in 2016 gepubliceerd.

Om de markt voor te bereiden en wetgeving aan te passen is de deadline voor het aanbrengen van de verschillende aanduidingen gesteld op 12 oktober 2018. In verband met mogelijk gelijktijdig op de gehele Nederlandse markt introduceren van een benzine met een hoger alcoholgehalte, zijn de discussies binnen de Nederlandse partijen onderling pas kortgeleden afgerond.

Consumentenlabels

De norm maakt duidelijk of een auto - maar ook een vrachtwagen, bestelbus, motor, bromfiets of boot - geschikt is voor één of meerdere alternatieve brandstoffen (behalve voor elektriciteit waar later dit jaar nog een norm voor komt). Gekozen is voor een simpel symbool waarvan de vorm (ruit, cirkel, vierkant) de brandstofsoort (gas, benzine, diesel) aangeeft en de aanduiding daarbinnen de link tussen brandstof en voertuig moet leggen. Een zwarte tekening op een witte ondergrond die voldoende herkenbaar afsteekt. Het gaat dus om compatibiliteit; de symbolen zeggen niets over het gehalte aan biobrandstof of de kwaliteit daarvan.

De symbolen zijn wettelijk verplicht per 12 oktober dit jaar. Vanaf dat moment zullen alle brandstofzuilen en -dispensers op de pompstations en tankdoppen van nieuwe voertuigen voorzien zijn van de nieuwe symbolen. Op verschillende websites is er informatie voor de consument beschikbaar en ook bij autohandelaren zijn de symbolen te zien. De symbolen zullen in bijna alle Europese landen gebruikt worden en zijn ook gelijk aan elkaar. Alleen op de afleverzuilen kunnen landen ervoor kiezen meer informatie in hun eigen taal toe te staan. Deze zomer zullen vakantiegangers wellicht op verschillende plaatsen de symbolen zien.

Meer informatie en deelnemen

Voor meer informatie over de brandstoffen en consumenten labels kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, senior consultant Energie, telefoon 015 2 690 326, of e-mail energy@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied en lid worden van commissie ‘Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten’? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, senior consultant Energie.

energy@nen.nl

015 2 690 326

Normcommissies Energie

Energie