Eerste Europese normen biobased producten naderen voltooiing

15-08-2013 Onder Nederlands voorzitterschap en secretariaat is eind 2011 de Europese normcommissie CEN/TC 411 "Biobased products" opgericht. Daarin wordt in opdracht van de Europese Commissie gewerkt aan normen voor biobased producten.

Het betreft onder andere terminologie, biobased gehalte, duurzaamheidscriteria, levenscyclus analyse (LCA) aspecten declaratie- en certificatie-tools voor biobased producten. De eerste twee concept-normen worden nu voorgelegd aan de Europese belanghebbenden en ook Nederlands partijen worden uitgenodigd commentaar te geven.


Biogeen koolstofgehalte

In de technische specificatie FprCEN/TS 16640 is de methode voor de bepaling van het biogeen koolstofgehalte van producten door middel van radioactief koolstof (C14 methode) uitgewerkt. Tot begin november kan erop gestemd worden. Na deze stemming zal deze bij positief resultaat worden gepubliceerd. Dit is naar verwachting tegen het einde van het eerste kwartaal van 2014. Intussen wordt in onderzoeksprojecten gewerkt aan verdere validatie van de methode in laboratorium studies. Op basis daarvan zal de methode worden uitgewerkt in een volwaardige Europese norm. Bekijk de voortgang bij CEN.


Terminologie

De commentaarronde voor de norm prEN 16575 met de terminologie voor biobased producten is inmiddels gesloten, maar vormt een goede basis waarop marktpartijen onderling informatie kunnen uitwisselen. Begrippen als biomassa en biogeen gehalte worden hier uitgelegd. Na verwerking van het binnengekomen commentaar, volgt er een tweede stemmingsronde over de acceptatie als Europese norm. De terminologie norm zal naar verwachting tweede helft 2014 worden gepubliceerd.


Nederlandse inbreng

Vanuit de Nederlandse normcommissie 310 031 Biobased producten is een aantal belanghebbenden uit het Nederlandse bedrijfsleven direct betrokken bij de ontwikkeling van deze normen. Via deze normcommissie wordt het Nederlandse commentaar op de conceptnormen voor biobased producten verzorgd. Belanghebbenden die willen meewerken aan de ontwikkeling van of meebeslissen over deze Europese normen, kunnen lid worden van de Nederlandse normcommissie 310 031 Biobased products.

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Indien u vragen over of interesse heeft in het Europese normalisatiewerk neemt u dan contact op met:

Harmen Willemse

(015) 2 690 326

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie