Eerste exemplaar nieuwe normenreeks voor transportleidingen uitgereikt

29-11-2019 Op initiatief van Gemeente Rotterdam en de normcommissie Transportleidingen is tijdens de Rotterdamse Maand van de Onderwereld een congres georganiseerd op 28 november. Tijdens dit congres is het eerste exemplaar van NEN 3650 voor de toekomstbestendigheid van de ondergrondse transport-infrastructuur uitgereikt aan Frans Driessen van VELIN.

De aanleiding voor het congres is de herziening van de normenreeks voor transportleidingen (NEN 3650). Deze normen vormen de basis voor het veilige transport van gevaarlijke stoffen in Nederland.

Congres transportleidingen

Na een intensief traject, waarbij naast de aanpassing aan de technologische ontwikkeling ook de relatie met wet- en regelgeving en de consistentie van het gehele normenstelsel (ISO-CEN-NEN) aandachtig is bekeken, is de herziening van de NEN 3650 reeks gerealiseerd. Frans Driessen, Directeur Vereniging van Leidingeigenaren Nederland (VELIN) vat het belang van de reeks goed samen: ‘Een buisleiding ontwerpen en beheren? De NEN 3650 consulteren!’

Op deze dag hebben sprekers die betrokken zijn bij de buisleidingenwereld hun visie gedeeld over het belang van de infrastructuur, de betekenis voor de Nederlandse economie en de ‘ins & outs’ van de vernieuwde serie normen. Ruim 250 deelnemers hebben aandachtig het programma gevolgd.

Wil Kovács, manager beheer Ondergrond bij de gemeente Rotterdam: ‘Veel ontwikkelingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, digitale transformatie en verstedelijking hebben allemaal impact op de ondergrondse infrastructuur. Ruimte is geen probleem maar een aandachtspunt!’

Het belang van NEN 3650

NEN 3650 is cruciaal om een veilig en goed transport van water, gevaarlijke stoffen, energiebronnen en energiedragers te garanderen. Daarom wordt er hard gewerkt om nieuwe energiedragers als waterstof en andere ontwikkelingen te verwerken in de reeks. Adriaan den Herder, voorzitter van de normcommissie Transportleidingen en Manager Installaties Nederland bij de Gasunie sloot deze dag af met de woorden: ‘Buisleidingen blijven belangrijk voor Nederland!’

Meer informatie

Voor vragen over NEN 3650, ga naar nen.nl/nen3650

Voor meer informatie over de Rotterdamse maand van de Onderwereld, ga naar rotterdam.nl/maandvandeonderwereld

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Bert Dijkstra, consultant NEN energy, telefoon 015 2 690 108 of e-mail energy@nen.nl.

Fotografie: Roel Dijkstra Fotografie

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie