Eerste norm voor algen en zeewier ter commentaar gepubliceerd

19-06-2019 CEN (het Europese instituut voor normalisatie) heeft normontwerp EN 17399 'Algae and algaebased products or intermediates — Terms and definitions’ opgesteld. Omdat er steeds meer aandacht voor toepassing van algen en zeewier is, heeft de Europese Commissie aan CEN de opdracht gegeven om hiervoor 10 Europese normen te ontwikkelen. Deze norm is de eerste, die in rij beschikbaar komt. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 1 augustus 2019. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Algen zijn onder te verdelen in microalgen en macroalgen. Bij macroalgen kan ook worden gedacht aan zeewier. Algenproducten zijn steeds vaker in de supermarkt verkrijgbaar. De olie van algen kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor gezonde voedingssupplementen. Daarnaast kunnen ze ook als bron dienen voor energie (zoals vermeld staat in het Klimaatakkoord).

Eenduidige termen en definities voor algen zijn voor bijvoorbeeld (nationale) overheden van belang bij wet- en regelgeving op het gebied van voeding of energie. Ook bij het handelsverkeer tussen bedrijven, die algen aanbieden, algen bewerken en/of producten uit algen verkopen, kan deze norm worden gebruikt voor contractteksten.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus 2019 commentaar indienen op het Europese normontwerp (prEN) 17399. Commentaar indienen is mogelijk door gebruik te maken van een commentaarformulier, dit kan worden opgevraagd via energy@nen.nl. Het toegezonden commentaar wordt besproken door de leden van de Nederlandse normcommissie ‘Algen en algenproducten’. Zij besluiten welk commentaar uiteindelijk door Nederland wordt ingediend bij CEN.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon 015 2 690 406 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Dat kan via deelname aan de normcommissie ‘Algen en algenproducten’. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie