Eerste normen voor 'Arctic operations' voor publiek commentaar

11-08-2016 “Sinds een aantal jaren werkt de olie- en gassector aan internationale normen voor activiteiten in gebieden met extreem koude omstandigheden. Deze normen dragen bij aan het veilig werken in het Noordpoolgebied voor zowel mens als milieu en omvatten onderwerpen die eigenlijk ook buiten de olie- en gassector spelen. Commentaar op de normontwerpen kan binnenkort worden gegeven.

De totstandkoming van internationale normen sluit aan bij de "Nederlandse Polaire Strategie 2016-2020 - Samen voor duurzaam", zoals in april 2016 door het kabinet gepubliceerd. Een aantal internationale normen komt de komende periode beschikbaar voor publiek commentaar. Partijen van binnen en buiten de offshore industrie die werk verrichten in extreem koud weer worden in de gelegenheid worden gesteld om deze normontwerpen van commentaar te voorzien.

Het betreft de volgende normontwerpen:

  • ISO/DIS 35101, Petroleum and natural gas industries — Arctic operations — Working environment: Deze norm beschrijft de werkomgeving en de uitdagingen gerelateerd aan de menselijke factor, die kunnen worden verwacht bij het gebruik van olie- en gasinstallaties in Arctische omgevingen / klimaat. De norm geeft de beginselen en algemene richtlijnen voor het ontwerp en het gebruik van zowel onshore als offshore olie- en gasinstallaties. Het doel is om optimale gezondheid, veiligheid, menselijke prestaties en besluitvormingscondities te scheppen voor mensen die werken op olie- en gasinstallaties onder Arctische omstandigheden.
  • ISO/DIS 35103, Petroleum and natural gas industries — Arctic operations — Environmental monitoring: Deze norm geeft eisen, specificaties en richtlijnen voor de monitoring van milieuaspecten in het offshore Arctisch gebied. Deze norm is van toepassing op alle Arctische olie- en gasactiviteiten gedurende de gehele levenscyclus en heeft betrekking op zowel de monitoring van milieuaspecten onder normale, abnormale en noodsituaties, als de monitoring van de milieueffecten.
  • ISO/DIS 35104, Petroleum and natural gas industries — Arctic operations — Ice management: Deze norm beschrijft de beginselen, specificeert de eisen en geeft richtsnoeren voor ijsmanagement in Arctische omgevingen vanuit het oogpunt van planning, constructie, implementatie en documentatie. Deze norm is onder meer van toepassing op: drijvend afgemeerde en/of dynamisch gepositioneerde boorschepen, productiefaciliteiten en onderhoudsschepen; op de bodem gefundeerde constructies; bouw en installatie; laad- en losactiviteiten; bescherming van onderzeese installaties; seismische activiteiten; en reactie op olielekkage.
  • ISO/DIS 35106, Petroleum and natural gas industries — Arctic operations — Arctic metocean, ice and seabed data: Deze norm specificeert eisen en geeft aanbevelingen en richtsnoeren voor de verzameling, analyse en weergave van relevante fysieke milieugegevens voor de activiteiten van de olie- en gasindustrie in Arctische en andere koude gebieden. De activiteiten omvatten het ontwerp en het gebruik die betrekking hebben op de planning en uitvoering.

Commentaar indienen?

Alle geïnteresseerde partijen kunnen op deze normontwerpen gedurende circa acht weken commentaar indienen, zodra het normontwerp beschikbaar is. Zij kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen naar energy@nen.nl onder vermelding van de normnummer(s) in kwestie.

De ingediende commentaren worden besproken in de normcommissie "Arctic operations". Deze normcommissie stelt vast welke commentaren uiteindelijk als Nederlands commentaar worden ingediend en bepaalt tevens de Nederlandse stem op elk normontwerp.

Mocht een bepaald commentaar niet worden overgenomen als Nederlands commentaar, dan wordt de indiener hiervan op de hoogte gebracht met inbegrip van een korte motivatie.

Meer informatie

In het achtergrondartikel {PDF, 594 KB) over Arctic operations, dat in 2015 in het NEN Magazine is verschenen, wordt nader ingegaan op de normalisatieactiviteiten op het gebied van Arctic operations.

Door deelname aan deze activiteiten kunnen belanghebbenden mede de inhoud van de internationale afspraken bepalen, voorloper zijn in de verdere internationale ontwikkelingen op dit gebied, en toegang krijgen tot een toegewijd internationaal netwerk. Voor meer informatie over normalisatie op het gebied van Arctic operations en mogelijkheden om deel te nemen kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, NEN Energie, e-mail jarno.dakhorst@nen.nl of telefoon (015) 2 690 245.

Gerelateerde nieuwsberichten

Internationale normen voor "Arctic operations"

17-04-2014 Een toenemend aantal olie- en gasbedrijven richt zich op het Arctisch gebied. Barre weersomstandighe...

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over normalisatie op het gebied van Arctic operations en mogelijkheden om deel te nemen kunt u contact opnemen met: Jarno Dakhorst

jarno.dakhorst@nen.nl

(015) 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie