Eisen voor buisleidingsystemen gepubliceerd ter commentaar

13-05-2019 De nationale normenreeks NEN 3650 is beschikbaar voor openbare kritiek. De herziening van de normenreeks is een intensief traject waarbij naast de aanpassing aan de technologische ontwikkeling tevens de relatie met wet- en regelgeving en de consistentie van het gehele normstelsel (ISO-CEN-NEN) onder de loep wordt genomen.

De Nederlandse transportleidingensector (transport van aardgas, olie en overige gassen en vloeistoffen) heeft sinds tientallen jaren via zelfregulering gewerkt aan een normenstelsel waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat. De NEN 3650 serie is de basis en omvat de totale levenscyclus van buisleidingen.

Invulling

De NEN 3650 serie vormt voor een groot deel de basis voor vergunningverlening, toezicht en invulling van zorgplicht voor de buisleidingexploitanten en industriële bedrijven.

Door het vaststellen van de NEN 3650 serie wordt bevorderd dat het wettelijke kader van de overheid en de afspraken binnen de sector nauw op elkaar aansluiten. Hierdoor kan volgens de laatste inzichten met een minimum aan wettelijke regels de buisleiding veilig worden geëxploiteerd.

Welke delen

De volgende delen zijn ter commentaar gepubliceerd:

  • Ontwerp NEN 3650-1:2019, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 1: Algemene eisen;
  • Ontwerp NEN 3650-2:2019, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 2: Aanvullende eisen voor leidingen van staal;
  • Ontwerp NEN 3650-3:2019, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 3: Aanvullende eisen voor leidingen van kunststof;
  • Ontwerp NEN 3650-4:2019, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 4: Aanvullende eisen voor leidingen van beton;
  • Ontwerp NEN 3650-5:2019, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 5: Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer;
  • Ontwerp NEN 3651:2019, Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken;
  • Ontwerp NEN 3655:2019, Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen – Functionele eisen.

Commentaar of verbetervoorstellen indienen

NEN publiceert alle nationale normontwerpen op normontwerpen.nen.nl. Belanghebbenden kunnen hier commentaar en/of verbetervoorstellen indienen tot uiterlijk 1 augustus 2019.

Meer informatie

Inbreng in de normcommissie wordt op prijs gesteld. Interesse in deelname aan de commissie, trainingen of informatiebijeenkomsten kan kenbaar gemaakt worden via energy@nen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Energie, e-mail: energy@nen.nl of telefoon 015 2 690 326.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie