Eneco Trading Desk ontvangt NTA 8080-certificaat

30-01-2014 Dinsdag 28 januari heeft Eneco Energy Trade het NTA 8080-certificaat uitgereikt gekregen uit handen van QS Certification. Met dit certificaat toont de Eneco Trading desk aan dat de biomassa die zij verhandelt duurzaam is.

Certificering is voor Eneco Energy Trade een eerste stap op weg naar een volledig gecertificeerde keten, waarbij in de nabije toekomst ook energiecentrale Bio Golden Raand alsook alle toeleveranciers NTA 8080-gecertificeerd worden.

Eneco’s handelsketen bestaat uit:

  • Inzamelaars en verwerkers van houtchips uit B-hout;
  • Eneco Energy Trade als handelaar;
  • Energie centrale Bio Golden Raand als eindgebruiker keten en producent van groene elektriciteit/ warmte.

De nieuw te openen energiecentrale Bio Golden Raand te Delfzijl zal gevoed worden met houtsnippers van gerecycled afvalhout (B-hout).

NTA 8080

NTA 8080 is het internationale duurzaamheidscertificaat voor alle soorten biomassa, zowel biobrandstoffen als vaste en gasvormige biomassa met een energietoepassing. Bedrijven die het certificaat behaald hebben, tonen aan dat zijn voldoen aan de NTA 8080-eisen die zes thema's dekken, waaronder de reductie van broeikasgassen, concurrentie met voedselvoorziening of andere lokale toepassingen, biodiversiteit, milieueisen en socio-economische eisen.

NTA 8080 is erkend door de Europese Commissie om aan te tonen dat wordt voldaan aan de Europese duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen die zijn vastgelegd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EC). Ook wordt NTA 8080 expliciet genoemd als duurzaamheidseis voor biomassa in het recent afgesloten Energieakkoord.

Quality Services Certification

QS Certification is één van de bij NTA 8080 aangesloten certificatie-instellingen die NTA 8080 certificatie audits kunnen uitvoeren. Bij een positief resultaat ontvangen bedrijven het NTA 8080 certificaat en worden zijn opgenomen in het register van gecertificeerde bedrijven.

Meer informatie

Meer informatie over NTA 8080 kunt u vinden op www.nen.nl/nta8080. Of u kunt contact opnemen met NEN Energie, Harmen Willemse, telefoon (015) 2 690 295, e-mail nta8080@nen.nl.

Foto: Jorn Bronsvoort (QS Certification), Remmert van der Wal (Eneco Energy Trade), Paul Hendrix (Eneco Energy Trade)

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie