Energiedoelen mede bepalend voor internationale conflicten

22-10-2014 Bovenstaande titel was één van de koppen van het Financieel Dagblad van 24 september j.l. Gerefereerd werd naar een verkennend onderzoek dat het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) in opdracht van Greenpeace Nederland heeft uitgevoerd. 'Time to Wake UP' is de titel van het onderzoek waarin wordt gesteld dat de Europese Unie bij het vaststellen van haar energie- en klimaatdoelen voor 2030 de gevolgen van het gebruik van olie en gas voor internationale vrede en veiligheid zwaarder moet laten meewegen.

Het HCCS onder leiding van Rob de Wijk stelt dat het besluit dat Europese regeringsleiders in oktober over het nieuwe klimaat- en energieakkoord voor 2030 zullen nemen over meer gaat dan de impact van fossiele brandstoffen op het klimaat. De recente gebeurtenissen in Oekraïne laten zien dat het ook geopolitieke redenen kunnen zijn om snel over te schakelen op duurzame energie en energiebesparing. Maar de geopolitieke gevolgen van een overgang naar duurzame energie blijven vreemd genoeg onderbelicht, aldus het centrum.

Als Europa, China, de VS en India voor duurzame energie kiezen, leidt de lagere vraag naar olie- en gas waarschijnlijk tot een prijsdaling, aldus het rapport. Hierdoor neemt de kans op conflicten over toegang tot deze bronnen af. De EU zal door haar lagere afhankelijkheid minder snel betrokken raken bij militaire interventies gericht op energiezekerheid.

Olie- en gas verliezen aan terrein als drijvende kracht achter veel intra- en interstatelijke conflicten. De inkomsten van de veelal autocratische regimes in olie- en gas exporterende landen vallen terug, waardoor hun machtsbasis kan afbrokkelen. In eerste instantie kan dit leiden tot toenemende instabiliteit in deze landen. Op lange termijn ontstaat mogelijk een meer duurzaam en democratisch bestuur, stelt het HCCS.

Het onderzoek lijkt te pleiten voor een versnelde overstap naar duurzame energie. Dit is een logistieke en technologische uitdaging. NEN zet zich op beide terreinen in: om de olie en gaswinning veiliger en duurzamer te maken, maar ook met normen voor biobrandstoffen en een biobased economie.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, stuur dan een mail naar energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie