Enquête over biobased producten ondersteunt EU strategie voor de bio-economie

17-04-2014 Om de bio-economie in Europa te promoten, steunt de Europese Commissie de ontwikkeling van gerelateerde normen, labels en certificaten voor en stimuleert zij publieke aanbesteding van biobased producten.

NEN is partner in deze ontwikkelingen. Om te verzekeren dat dergelijke maatregelen in lijn zijn met de echte wensen en noden van de markt, voert het project "Open-Bio" (gefinancierd door de Commissies 7e Kaderprogramma voor Research en Technologische Ontwikkeling) een enquête uit onder professionals die werken met producten en materialen van (deels) biologische origine.

Vragen als wat vindt u belangrijk, wat kan u delen, hoe kijkt u tegen consumenteninformatie aan, etc. komen in de vragenlijst naar voren. De resultaten zullen direct ingevoerd worden in op handen zijnde beleids- en normalisatieprocessen.


Deel uw expertise a.u.b. met ons!

NEN verzoekt u vriendelijk om de enquête in te vullen, hetgeen zo’n tien minuten van uw tijd kost. Om de enquête on-line in te vullen gaat u hier naar de enquete.


Meer informatie

Voor een papieren versie of vragen, kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble via energy@nen.nl.

Voor meer informatie over het Open-Bio project, kijk op www.open-bio.eu.

Eerder door u bekeken

Informatie of contact

Voor meer informatie over deze enquete kunt u contact opnemen met:
Ortwin Costenoble

energy@nen.nl

(015) 2 690 330

Normcommissies Energie

Energie