Europees consumentenlabel voor brandstof komt eraan

10-08-2016 CEN, het Europese instituut voor normalisatie, heeft een geharmoniseerde markering vastgesteld die via simpele zwart-wit symbolen aangeeft welke brandstof de benzinepomp levert. De brandstofkleppen van nieuwe auto's en de informatie bij de autodealers laat datzelfde label zien en zo is het voor de consument direct duidelijk of zijn auto op de brandstof kan rijden.

De Europese norm waarin dit is vastgelegd, EN 16942, wordt eind september door CEN gepubliceerd. Vanaf dan kunnen landen de labels gaan invoeren.

Het probleem komt in deze vakantieperiode weer veelvuldig naar voren: aangekomen in een ander land zijn de kleuren en de tekst op de pomp anders dan thuis. Is ‘Plus’ hetzelfde als ‘Super’? Wat betekent ’Gazole’ of ‘Gasohol’? En is autogas in Oostenrijk ook echt LPG? En kan mijn auto, of camper, wel op de aangeboden brandstoffen rijden? Een probleem dat met het groeien van de variatie aan alternatieven voor benzine en diesel alleen nog maar groter wordt.

Labels op de pomp
Op verzoek van de Europese Commissie zijn mede daarom labels ontwikkeld die de consument vertellen welke brandstof de pomp levert. Dit heeft te maken met een nieuwe biobrandstofregelgeving die vanaf 18 november van kracht wordt. Het gaat niet alleen om diesel en benzine met een laag biobrandstofgehalte, die al gemeengoed op de Nederlandse markt zijn. Ook alternatieve brandstoffen zoals paraffine diesel, hoog-ethanolhoudende benzine, aardgas, biogas, LPG, waterstof en elektriciteit vallen onder de regeling. Op elektrische oplaadpunten na is in EN 16942 voor al deze brandstoffen een identificatielabel vastgelegd.

Nieuwe Europese richtlijn
NEN heeft dit proces in de Europese commissie voor brandstofmarkering (CEN/TC 441). Eigenlijk zouden die normen iedereen wat moeten zeggen, want ze staan bijna overal op de pomp.
In een periode van 13 maanden is een set symbolen gedefinieerd die op een simpele, taal-neutrale manier aangeven om welke alternatieve brandstof het gaat. De symbolen voor benzine, diesel, aardgas, autogas en waterstof zijn met hulp van elf verschillende Europese brancheorganisatie – brandstofleveranciers, pomphouders, auto- en motorfabrikanten – en de Europese Commissie opgesteld. De nieuwe Europese Richtlijn wordt per 18 oktober 2016 van kracht, maar de verwachting is dat het nog wel tot eind 2018 duurt voordat op alle nieuwe auto's en benzinepompen in de EU de labels te zien zijn.


Meer weten?

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, consultant Energie, e-mail energy@nen.nl of telefoon (015) 2 690 326.
Gerelateerde nieuwsberichten

Internationale normen voor CNG- en LNG-tankstations Europees aanvaard

08-05-2018 Eind 2016 heeft ISO twee normen gepubliceerd die het rijden op aardgas bevorderen. Het betreft hier ...

Algenwerkgroep Algen Testmethoden bijeen in Wageningen (RIKILT)

19-03-2018 Op 23 februari jl. kwamen experts van CEN Technical Committee (TC) ‘Algae’ (algen), werkgroep ‘Produ...

NEN themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’

28-11-2017 NEN organiseert op dinsdag 19 december 2017 de themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’. ...

Nederlands Technische Afspraak 'Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ wordt opnieuw herzien

20-06-2017 NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ beschrijft een classificatiesysteem voo...

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, consultant Energie.

(015) 2 690 326.

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie