Europees normontwerp over biomethaan ter commentaar gepubliceerd

19-05-2014 De Europese normcommissie (Project Committee) CEN/PC 408 ‘Biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines’ heeft een norm opgesteld voor de bepaling van de kwaliteit, kwaliteitsborging en traceerbaarheid van biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit, ook wel biomethaan genoemd. Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus as. commentaar indienen op het normontwerp.

De norm bestaat uit twee delen, namelijk:

  • prEN 16723-1 'Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network' en;
  • prEN 16723-2 'Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuel specifications'.

Commentaarperiode

Commentaar indienen is mogelijk tot uiterlijk 31 juli. Via bovenstaande links zijn de normontwerpen in te zien. Het invulformulier voor commentaar kan per e-mail worden opgevraagd bij Indra te Ronde.

De commentaren die worden aangeleverd, worden door de Nederlandse normcommissie besproken en, zo mogelijk, ingediend in het Europese normontwikkelingstraject. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Indra te Ronde, consultant Energie.

(015) 2 690 406

indra.teronde@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie