Europese CEN/TC op het gebied van waterstof onder Nederlandse regie

24-02-2016 Er komt een CEN/TC op het gebied van waterstof onder Nederlands secretariaat. Dat is donderdag 11 februari besloten door CEN/BT. Hierdoor ontstaat voor de Nederlandse maatschappij en haar belanghebbenden een direct link met Europese standaardisatie. Dit biedt een unieke kans om invloed op de Europese ontwikkelingen uit te oefenen en de Nederlandse stand der techniek in Europa te introduceren.

Onderwerpen die in normen vastgelegd kunnen worden hebben bijvoorbeeld betrekking op veiligheid, transport en distributie, Guarantee of Origin en aspecten op het gebied van 'Power to Hydrogen' zoals met betrekking tot connectiepunten.

Basis

De basis voor de CEN/TC is gelegd door het in december gepubliceerde rapport van de werkgroep waterstof onder het Sector Forum Energie Management. Daarin wordt de huidige stand van zaken op technisch gebied en normalisatie op het gebied van waterstof beschreven. Ook beschrijft het rapport wat er op deze gebieden moet gebeuren om de waterstofeconomie verder te stimuleren. De focus lag hierbij op waterstof afkomstig van duurzame energiebronnen, de zogenaamde 'Power to Hydrogen', zoals zonne-energie en windenergie.

Aanbevelingen
De twee voornaamste aanbevelingen in het rapport waren het oprichten van een CEN/TC op het gebied van waterstof en de voortzetting van het platform voor waterstof onder het SFEM. Daarin zijn alle Europese belanghebbenden inclusief de Europese Commissie vertegenwoordigd. Nederland heeft zich sterk gemaakt voor het oprichten van de CEN/TC en eind 2015 het voorstel hiervoor bij het Management Board van CEN ingediend, waarop nu een positief besluit is genomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of mee praten? Neemt u dan contact op met Francoise de Jong, via engery@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN-Energy

Energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie