Europese LPG norm wordt herzien

22-05-2015 Momenteel besluit CEN of er genoeg redenen zijn om de norm voor autogas, EN 589, te herzien. De LPG kwaliteit aan de pomp is in veel landen wettelijk verbonden aan deze norm. De Europese Commissie ziet LPG als een alternatieve brandstof waar qua markering, maar ook op termijn, eisen aan de uitstoot van deze voertuigen gesteld moeten worden. CEN overweegt nu om naar een nog schonere kwaliteit te gaan. Voor dat werk is NEN op zoek naar geïnteresseerde bedrijven.

De Europese LPG markt is in beweging. Shell is in Frankrijk gestopt met de verkoop van LPG vanwege tegenvallende inkomsten, terwijl overheden in andere landen het product als een mogelijk alternatief zien. Om een schoon en kwalitatief goed product aan te bieden is er behoefte om EN 589 uit 2008 te herzien. Het zwavelgehalte van LPG moet omlaag (moet minder zijn dan in diesel) en het moet een nog lagere roetuitstoot krijgen. Een kwaliteit die beter is afgestemd op de injectietechnieken van moderne motoren, zodat de consument zuiniger kan rijden.

Dit alles lijkt eenvoudig te realiseren, maar is het niet. Om lagere zwavelwaardes te controleren moet er uitgebreid onderzoek worden gedaan naar nieuwe meettechnieken. Dit is met een product als LPG niet gemakkelijk. Verder dienen enkele nieuwe eisen ten aanzien van de verbrandingseigenschappen te worden toegevoegd. Vanwege alle nieuwigheden roept NEN belanghebbenden op zich te melden. Het definitieve besluit wordt in de eerste week van juni tijdens de CEN vergadering genomen, kort daarna zal de werkgroep met experts Europees van start gaan.

Meer informatie

Meld u aan via energy@nen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. Ortwin Costenoble, Consultant Energie, telefoon (015) 2 690 330.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, Consultant Energie.

energy@nen.nl

(015) 2 690 330

Normcommissies Energie

Energie