Europese Workshop: Verzoek om advies en feedback over normen voor biobased productnormen en -labels

21-04-2015 Op 26 mei 2015 vindt de tweede “Advisory Workshop” van het Open-Bio Project plaats in Brussel. Halverwege het project worden hier de tussentijdse resultaten, gepresenteerd en besproken. Deelnemers worden uitgenodigd om feedback te geven over de voortgang en de verder te gane koers van de diverse werkpakketten. In het bijzonder producenten en beleidsmakers op het gebied van biobased producten zijn uitgenodigd om deel te nemen.

De gratis toegankelijke workshop gaat in op lopend onderzoek, tussentijdse resultaten en plannen voor de toekomstHet stelt het projectteam van Open-Bio in staat om kennis uit te wisselen met direct-belanghebbenden uit o.a. industrie, politiek en normalisatie-experts.

Met nog 18 maanden van onderzoek, database ontwikkeling en functionaliteitstesten te gaan is dit een goede mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over toekomstige Europese biobased normen en beleidsadvies.”

>> klik hier voor het volledige bericht (Engelstalig)

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie