Europese benzine- en dieselspecificaties in de revisie

08-12-2015 Tijdens de vergadering in Cork, hebben de CEN commissies voor benzine en diesel verschillende aanpassingen voor Europese normen besproken. In de loop van 2016 worden daarmee zowel nieuwe normen als wijzigingen doorgevoerd of in stemming gebracht. daarmee wordt aangesloten op ontwikkelingen naar gebruik van meer biobrandstof.

Zo is de specificatie voor ethanolbrandstof voor zogenaamde flexi-fuel voertuigen (E85 in de volksmond) afgerond. Deze zal begin 2016 in stemming gaan. Na twee jaar onderzoek in CEN, mede betaald door de Europese Commissie, is een redelijke kwaliteit vastgelegd, waarbij allerlei beproevingsmethoden zijn beoordeeld via ringonderzoeken of nieuwe methodes zijn ontwikkeld. Een andere nieuwe brandstof die is afgerond is de paraffine diesel gemaakt via het Fischer-Tropsch proces uit aard- of biogas of via waterstofbehandeling van (gebruikte) vetten en oliën. Ook hier is enkele jaren van onderzoek aan voorafgegaan. Beide begeleidt door NEN.

Ook aan de normale brandstoffen is gewerkt. Dat deze tegenwoordig vanwege de steeds hogere eisen van de motoren niet zo simpel zijn blijkt uit de lopende discussie over het voorkomen van filterverstoppingen in dieselmotoren die de laatste jaren geregeld lokaal voorkomen. In Ierland zijn de ontwikkelingen van drie nieuwe testmethodes en een nagebouwde motortest besproken. Deze zijn meegenomen in het afronden van de norm voor B10-diesel. Ook zijn amendementen aan EN 228 (benzine) en EN 590 (regulier diesel) voorbereid. Aangezien er nog gewerkt wordt aan een duidelijk consumentenlabel voor al deze brandstoffen heeft men besloten de afronding uit te stellen tot juni 2016.

Na twee dagen vergaderen kon de CEN/TC 19 gemeenschap terugkijken op een geslaagde afronding van drie brandstofspecificaties en het zetten van grote stappen voor andere. Het werk is zeker nog niet klaar en verder onderzoek voor motortesten is net begonnen, dus ook in 2016 zijn de brandstofspecificaties nog niet definitief.

Meer weten?

Meld u via energy@nen.nl of bel 015 26 90 326 en vraag naar dhr. O. Costenoble, senior consultant.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Ortwin Costenobele

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN Energy

energy@nen.nl

015 26 90 326

Normcommissies Energie

Energie