Europese en mondiale normontwikkeling voor waterstof: Doet u ook mee?

22-10-2014 In de door de Europese Raad aangenomen Richtlijn voor de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (de ‘Clean Power Directive’) komt het rijden op waterstof specifiek aan bod. Deze richtlijn schrijft (ISO/CEN) normen dwingend voor, die daardoor straks ook door Nederlandse stakeholders moeten worden toegepast.

Om die reden heeft de Nederlandse normcommissie 310 197 ‘Waterstof en brandstofcellen’ in september 2014 een ‘dedicated’ werkgroep “Waterstofafleverinstallaties” opgericht om dit werk actief te kunnen volgen.

Momenteel wordt er op mondiaal niveau (door ISO/TC 197 ‘Hydrogen technologies’) hard gewerkt aan verschillende normen voor waterstof, waaronder een ISO-norm voor waterstoftankstations. Dit is een van de normen waarnaar wordt verwezen in de Europese Richtlijn, die over een paar jaar ook in Nederlandse wet- en regelgeving moet zijn overgenomen.

De nieuwe werkgroep bereidt de input voor namens Nederland, gebaseerd op belangen die door de leden worden ingebracht. Via de normcommissie 310 197 worden deze ingebracht in het internationale normalisatiecircuit (ISO/TC 197). Indien ook u belang heeft bij goede (ISO-)normen, die aansluiten bij uw belangen, dan kunt ook u lid worden van deze normcommissie en/of werkgroep.

Artikel: Europa op weg naar alternatieve brandstoffen

Interesse en meedoen?

Bij interesse kunt u zich aanmelden bij de secretaris, Indra te Ronde via indra.teronde@nen.nl. Indien u geïnteresseerd bent om eenmalig, vrijblijvend als gast, een vergadering bij te wonen, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.

Eerder door u bekeken

Meedoen of eenmalig bijwonen?

Bij interesse of eenmalig, vrijblijvend als gast, een vergadering bij te wonen kunt u zich aanmelden bij de secretaris, Indra te Ronde.

indra.teronde@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie