Europese norm voor B2B-communicatie over biobased producten ter commentaar

31-03-2015 Wanneer industriële inkopers over biobased producten spreken is het van groot belang om te begrijpen wat onder de term biobased wordt verstaan, en welke claims kunnen worden gebruikt. CEN heeft daarom normontwerp EN 16848 ‘Bio-based products - Template for B2B reporting and communication of characteristics - Data sheet’ opgesteld. Producenten en inkopers die zakelijk communiceren over biobased producten kunnen commentaar indienen tot 11 mei.

NEN-EN 16848 harmoniseert het gebruik van zogenaamde claims in zakelijke communicatie (business to business), wat bijdraagt aan eenduidigheid en transparantie. De norm beschrijft de structuur om informatie over biobased producten te kunnen rapporteren. Daarnaast worden de criteria gespecificeerd die kunnen worden gebruikt bij claims voor (verschillende aspecten van) biobased producten.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 11 mei commentaar indienen op normontwerp NEN-EN 16848. U kunt uw commentaar indienen door gebruik te maken van het commentaarformulier, dat kan worden opgevraagd via linda.helwig@nen.nl.
Al het toegezonden commentaar wordt besproken door leden van de Nederlandse normcommissie ‘Biobased producten’. Zij besluiten welk commentaar uiteindelijk door Nederland wordt ingediend bij CEN.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm, over het normalisatieproces, of om lid te worden van de Nederlandse normcommissie ‘Biobased producten’: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail indra.teronde@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Indra te Ronde, consultant Energie.

indra.teronde@nen.nl

(015) 2 690 406

Normcommissies Energie

Energie