Europese norm voor B2C-communicatie over biobased producten ter commentaar gepubliceerd

09-12-2015 Wanneer men spreekt over biobased producten, dan is het van groot belang om te begrijpen wat onder de term biobased wordt verstaan, en welke claims kunnen worden gebruikt. CEN heeft daarom normontwerp EN 16935 ‘Bio-based products - B2C reporting and communication - Requirements for claims’ opgesteld. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 15 januari 2016. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

EN 16935 kan worden ingezet bij zogenaamde business-to-consumer-communicatie. De norm bevat geharmoniseerde criteria voor informatie die getoond kan worden op en over biobased producten. Deze criteria gaan over thema’s als betrouwbaarheid, transparantie en het voorkomen van misleidende communicatie. Verder kan deze norm bijdragen aan begrijpelijke informatie en eenvoudige beschikbaarheid van informatie aan consumenten.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 15 januari 2016 commentaar indienen op het Europese normontwerp (prEN) 16935. Commentaar indienen is mogelijk door gebruik te maken van een commentaarformulier, dit kan worden opgevraagd via linda.hoekstra@nen.nl. Het toegezonden commentaar wordt besproken door leden van de Nederlandse normcommissie ‘Biobased producten’. Zij besluiten welk commentaar uiteindelijk door Nederland wordt ingediend bij CEN.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm, over het normalisatieproces, of om lid te worden van de Nederlandse normcommissie ‘Biobased producten’: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail indra.teronde@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Indar te Ronde, consultant Energie.

indra.teronde@nen.nl

(015) 2 690 406

Normcommissies Energie

Energie