Europese norm voor Waterstoftankstations ter commentaar gepubliceerd

13-07-2017 CEN heeft normontwerp EN 17127 'Gaseous hydrogen - Fueling stations - Part 1: General requirements' opgesteld Op dit moment vindt de introductie van rijden op waterstof plaats. Momenteel wordt er ook in heel Europa een infrastructuur van waterstoftankstations aangelegd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 24 augustus 2017. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Er komt steeds meer aandacht voor rijden op niet-conventionele brandstoffen en voor emissievrij autorijden. In de toekomst kunnen waterstofauto's hierin een belangrijke rol gaan spelen. De eerste (serieproductie)auto's op waterstof (brandstofcel) zijn al op de markt, en is er een infrastructuur van waterstoftankstations benodigd. EN 17127 beschrijft de minimale vereisten om interoperabiliteit van waterstoftankstations te verzekeren, inclusief protocollen voor afleveren van gasvormig waterstof aan wegvoertuigen (brandstofcelauto's). In de toekomst wordt er vanuit Europese regelgeving verwezen naar deze norm.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 24 augustus 2017 commentaar indienen op het Europese normontwerp (prEN) 17127. Commentaar indienen is mogelijk door gebruik te maken van een commentaarformulier, dit kan worden opgevraagd via energy@nen.nl. Het toegezonden commentaar wordt besproken door leden van de Nederlandse normcommissie ‘Waterstof en Brandstofcellen’. Zij besluiten welk commentaar uiteindelijk door Nederland wordt ingediend bij CEN.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm, over het normalisatieproces, of om lid te worden van de Nederlandse normcommissie ‘Waterstof en Brandstofcellen’ neem contact op met Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Indra te Ronde, consultant Energie.

(015) 2 690 406

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie