Europese norm voor biosmeermiddelen afgerond

22-08-2016 De Europese Commissie wil het gebruik van minerale oliën sterk reduceren. CEN heeft daarom een norm opgesteld die smeermiddelen specificeert waarbij een kwart van de minerale olie vervangen wordt door biobased vloeistoffen. EN 16807 ‘Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants’ is in juni 2016 gepubliceerd en kent nog steeds enkele open vragen. Deze worden nu in CEN onder Nederlands secretariaat onderzocht. De resultaten van een verbeterde methode om biodegradeerbaarheid te bepalen, verwacht men eind dit jaar.

Smeermiddelen hebben veel toepassingen en kunnen worden gebruikt als hydraulische olie, smeervet, kettingzaagolie, tweetaktolie of ontkistingsmiddel. Door lekken kunnen smeermiddelen in de bodem en in het water terechtkomen, wat een bedreiging vormt voor plant en dier. Reguliere minerale smeeroliën zijn vaak slecht afbreekbaar en zelfs kleine hoeveelheden beperken de groei van bomen en planten. Smeerolie op basis van biologisch afbreekbare oliën en niet-toxische additieven (‘biosmeermiddelen’ genoemd) kan een goed alternatief vormen om milieuvervuiling tegen te gaan.

Bepaling acceptabel biologisch gehalte

Zeven haar geleden verzocht de Europese Commissie CEN een norm op te stellen waarbij werd uitgegaan van een minimum percentage bio-olie in smeermiddelen. Grootste struikelblok was het bepalen van een acceptabel biologisch gehalte; Wat is haalbaar voor leveranciers en welke bepalingsmethode kan men gebruiken? Consensus vond men in het vervangen van een kwart van de minerale smeeroliën door biobased vloeistoffen. Ook in Nederland was discussie over deze 25%; men vond het aan de lage kant. Nederland heeft daarom voorgesteld twee extra klassen bovenop het minimum in te voeren. Daarmee kan de industrie zich onderscheiden.

Industrie aan zet

Het is nu aan de industrie om hun producten op basis van EN 16807 te testen en te specificeren en opmerkingen terug te koppelen aan NEN. Verder kunnen waterschappen, bosbouwbedrijven, maar ook niet direct milieugerelateerde bedrijven, producten op basis van EN 16807 inkopen en zo de door de Europese en Nederlandse overheid gewenste marktwerking in gang zetten.

Bron van dit artikel: eerdere publicaties in Smeermiddelkroniek en Petrochem.

Meer informatie en deelnemen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, senior consultant Energie, telefoon (015) 2 690 326, of e-mail energy@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied en lid worden van commissie ‘Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten’? Stuur dan een mail naar energy@nen.nl

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, senior consultant Energie.

(015) 2 690 326

energy@nen.nl


Normcommissies Energie

Energie