Europese norm voor de bepaling van gehalte koolstof in bio-based producten ter commentaar gepubliceerd

24-09-2015 CEN heeft het ontwerp van een nieuwe norm NEN-EN 16640 ‘Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method’ gepubliceerd. Nederlandse belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 19 oktober 2015. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

In normontwerp NEN-EN 16640 wordt de methode omschreven om het gehalte aan koolstof dat van biologische, dus niet-fossiele oorsprong is, te berekenen. Dit wordt gedaan aan de hand van de zogenaamde 14C-methode. Het koolstof afkomstig van fossiele bronnen (aardolie, steenkool, aardgas) bevat geen 14C isotoop meer, koolstof afkomstig van biomassa nog wel. De meet methodiek is afgeleid van het welbekende koolstof datering principe.
De norm kan worden gebruikt door onder andere laboratoria, producenten, leveranciers en kopers, autoriteiten, douane- en inspectieorganisaties.

Vanuit de Nederlandse normcommissie 310 031 ‘Bio-based producten’ is een aantal belanghebbenden uit het Nederlandse bedrijfsleven direct betrokken bij de ontwikkeling van deze normen. Via deze normcommissie wordt het Nederlandse commentaar op de conceptnormen voor bio-based producten verzorgd. Belanghebbenden die willen meewerken aan de ontwikkeling van of willen meebeslissen over deze Europese normen, kunnen lid worden van deze normcommissie.

Commentaar indienen

Commentaar indienen is mogelijk tot 19 oktober 2015, door gebruik te maken van het commentaarformulier van NEN. De aangeleverde commentaren worden door de Nederlandse normcommissie besproken en, zo mogelijk, ingediend in het Europese normontwikkelingstraject. Het invulformulier voor commentaar kan per e-mail worden opgevraagd bij Linda Hoekstra, projectassistente Energie: linda.hoekstra@nen.nl.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm, over het normalisatieproces, of om lid te worden van de Nederlandse normcommissie ‘Bio-based producten’: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail indra.teronde@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Indra te Ronde, consultant Energie.

indra.teronde@nen.nl

(015) 2 690 406

Normcommissies Energie

Energie