Europese norm voor de gasinfrastructuur gepubliceerd

15-03-2016 De Europese norm EN 16726 ‘Gasinfrastructuur - Kwaliteit van gas - Groep H’ is eind 2015 gepubliceerd. De norm specificeert gaskwaliteit kenmerken, parameters en hun grenzen voor gassen geclassificeerd als groep H voor gastransport, geïnjecteerd in en uit opslagfaciliteiten, gasdistributie en gebruik.

De reden voor de ontwikkeling van EN 16726 ‘Gasinfrastructuur - Kwaliteit van gas - Groep H’ is het Mandaat M/400 (Mandate to CEN for standardization in the field of gas qualities) van de Europese Commissie, die aan het Europese normalisatie-instituut (CEN) werd gegeven. Het doel van het Mandaat is om een norm te ontwikkelen voor gaskwaliteit parameters van H-gas, die zo breed mogelijk zijn binnen een redelijkheid aan kosten. Dit betekent dat EN 16726 het vrije handelsverkeer van gas binnen de EU-markt bevordert door de concurrentie en de continuïteit van de gastoevoer te stimuleren. Dit met minimalisering van de negatieve effecten op de efficiëntie en het milieu, en met maximalisering van het aantal gastoestellen dat – zonder afbreuk te doen aan de veiligheid – gebruikt kan worden.

In de huidige versie is de Wobbe-index nog niet opgenomen als parameter, maar naar verwachting wordt in 2016 een vervolg gegeven aan Mandaat M/400 om hier alsnog gevolg aan te geven. EN 16726 heeft geen betrekking op gassen die worden getransporteerd op geïsoleerde netwerken.

Zodra het Nederlandse voorwoord is opgenomen in de Europese norm, wordt hij gepubliceerd als NEN-EN 16726 norm.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: neem contact op met Françoise de Jong, telefoon (015) 2 690 172 of e-mail francoise.dejong@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Françoise de Jong.

francoise.dejong@nen.nl

(015) 2 690 172

Normcommissies Energie

Energie