Europese norm voor schonere dieselbrandstof uit synthetische of hydro-processen gepubliceerd

25-07-2016 De Europese norm voor paraffine dieselbrandstof, gemaakt via synthese of waterstofbehandeling (EN 15940), heeft een 100% akkoord van de CEN-leden gekregen. In negen jaar is deze brandstofspecificatie geëvolueerd van een CEN Workshop Agreement door een kleine groep industriëlen naar een consensus documenten gedragen door alle Europese staten.

Paraffine diesel is een vloeibare brandstof die synthetisch kan worden gecreëerd uit grondstoffen zoals aardgas (GTL), biomassa (BTL) of steenkool (CTL); of gemaakt wordt via hydro-treating van plantaardige oliën of dierlijke restvetten. Deze hoogkwalitatieve brandstof brandt schoner dan conventionele diesel op basis van aardolie en is daarmee dus in staat om de lokale emissies zoals stikstofoxides of roetdeeltjes (dus minder zwarte uitlaatgassen) te verminderen.

CEN en de paraffine brandstofproducenten erkenden dat de toenemende markt voor dergelijke diesel het creëren van een nieuwe specificatie behoefde. In 2007 is een beperkte groep bedrijven gestart met een zogenaamde workshop overeenkomst. NEN verzorgde toen het secretariaat en later heeft het de noodzakelijke ringonderzoeken ondersteund. Deze waren nodig om de normale diesel-beproevingsmethodes te checken op hun toepasbaarheid voor dit nieuwe product of nieuwe testen te beoordelen. Dat onderzoek werd bekostigd door de Europese Commissie en de brandstofindustrie.

De definitieve acceptatie van EN 15940 is een goed voorbeeld van Europese landen die nauw samenwerken om tot een akkoord te komen over de kwaliteit van een andere klasse dieselbrandstof. Deze dieselbrandstof heeft potentieel om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren met gebruik van de bestaande infrastructuur aan benzinestations. Dankzij intensief onderzoek en coördinerend werk is de brandstof van een beperkte toepassing getild naar algemeen gebruik als mengcomponent in reguliere diesel en als 100% brandstof voor bus- en taxivloten. Deze mijlpaal representeert een overwinning voor de publieke autoriteiten en voor producenten van brandstoffen en voertuigen, maar bovenal voor de Europese consument.

Publicatie NEN-EN 15490

NEN-EN 15490 'Motorbrandstoffen - Paraffine dieselbrandstof gemaakt via een synthetisch proces of via hydrogeneren - Eisen en beproevingsmethodes' is onlangs gepubliceerd en te bestellen via de Normshop van NEN.

Meer informatie

Voo rmeer informatie kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, Consultant Energie, e-mail energy@nen.nl of telefoon (015) 2 690 326.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, Consultant Energie.

energy@nen.nl

(015) 2 690 326

Normcommissies Energie

Energie