Europese normen voor bio-olie in industriële branders en motoren

04-07-2013 Het Europese normalisatie-instituut CEN heeft van de EU opdracht gekregen voor het maken van normen voor pyrolyse olie. Toepassing hiervan in boilers, gas turbines, stationaire diesel motoren en eventueel als transportbrandstof door upgrading en coproductie in olieraffinaderijen wordt door de Europese Commissie (EC) mogelijk geacht.

Daarom vraagt NEN producenten van verwarmingsapparatuur, stookinstallaties en ovens om samen met bio-olie producenten en leveranciers na te denken over de toekomstige EU-brede kwaliteitsspecificaties en andere normen.

Pyrolyse olie is een biobrandstof met verschillende toepassingen. Het wordt gemaakt door biomassa te verhitten en om te zetten naar vloeibare olie. Verschillende bedrijfsconsortia in Europa en Noord-Amerika hebben plannen om pyrolyse olie op de markt te brengen. Zowel in Nederland als Finland zijn productie en toepassing al gestart.

Vervanging fossiele brandstoffen

Pyrolyse olie kan fossiele brandstoffen vervangen in stationaire toepassingen zoals boilers, industriële ovens, gasmotoren en turbines voor elektriciteitsopwekking. Verschillende chemicaliën, waaronder geur- en smaakstoffen, harsen, agro-chemicaliën, kunstmest en brandstofadditieven, kunnen via pyrolyse uit biomassa geëxtraheerd worden. Op termijn kan het een groene component voor de raffinaderijen worden.

Kwaliteitsspecificaties vastleggen

De EC vraagt nu om kwaliteitsspecificaties voor pyrolyse olie om zware stookolie, lichte gasolie en dieselolie te vervangen. Daarnaast dient gekeken te worden naar het product als halfproduct voor synthetisch gas (grondstof voor gas-to-liquid producten) en voor raffinageprocessen ter vervanging van ruwe olie. Pyrolyse olie is, o.a. vanwege het hoge watergehalte en de zuurtegraad, geen gemakkelijk product. Het vastleggen van afspraken is dus gewenst. NEN nodigt bedrijven en instellingen met kennis en ervaring uit om te overwegen hun invloed op Europees niveau in te zetten.

Eerder door u bekeken

Meer informatie en deelname

Voor inhoudelijke informatie en/of deelname aan de Nederlandse normcommissie 310 028 welke de Europese normen over (bio)brandstof mede opstelt: Ortwin Costenoble, consultant Energiewinning.

(015) 2 690 326

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie