Europese normen voor bio-olie uit snelle pyrolyse voor industriële boilers bijna gereed

11-07-2016 Normalisatie van op biomassa gebaseerde brandstoffen is een actieve bezigheid, zowel Europees als internationaal. Verschillende commissies werken aan het ontwikkelen van normen voor vloeibare, gasvormige en vaste biobrandstoffen. De Europese brandstofkwaliteitsspecificatie EN 16900 is nu bijna gereed.

De Europese brandstofkwaliteitsspecificatie EN 16900

De werkgroep 41 onder CEN Technisch Comité 19 is in 2014 begonnen aan een specificatie voor Fast Pyrolysis Bio-oil (FPBO) voor boilers. De norm EN 16900 is nu bijna gereed. De Europese brandstofkwaliteitsspecificatie EN 16900 legt de eigenschappen, limieten en gerelateerde beproevingsmethodes vast. De kwaliteit van FPBO’s wordt beschreven voor boilers en generatoren op industriële schaal (>1 MW thermische capaciteit), dus duidelijk niet voor thuis- of consumentengebruik.

Artikel over ontwikkelingen van normen voor vloeibare, gasvormige en vaste biobrandstoffen

Lees in deze publicatie meer over de samenstelling van de werkgroep 41, de FPBO norm (EN 16900) en de eigenschappen en beproevingsmethoden die zijn gecheckt voor FPBO. Het artikel is gebaseerd op een publicatie in de IEA Nieuwsbrief van Eija Alakangas, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, voorzitter van werkgroep 41 “Pyrolysis Oil”.

Normcommissie 'Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten'

Deze normcommissie is het aanspreekpunt voor Nederlandse belanghebbenden en draagt zorg voor nationale normontwikkelingsactiviteiten en de Nederlandse inbreng in de relevante technische commissies van ISO en CEN. Het secretariaat en voorzitterschap van CEN/TC 19 ligt in handen van Nederland. De normcommissie speelt daarom een belangrijke rol als denktank voor de aansturing van deze Europese technische commissie. Klik hier voor meer informatie over deze normcommisie en de deelnamemogelijkheden .

Eerder door u bekeken

Contact en informatie

Ortwin Costenoble

Neem voor meer informatie over dit onderwerp en lidmaatschap- mogelijkheden binnen deze normcommissie contact op met Ortwin Costenoble.

energy@nen.nl

(015) 2 690 330

Normcommissies Energie

Energie