Europese standaarden voor Energie Audits

30-09-2015 CEN en CENELEC hebben een serie Europese standaarden gepubliceerd met eisen en richtlijnen over hoe Energie Audits moeten worden uitgevoerd. De EN 16247 serie helpt organisaties in heel Europa te voldoen aan de eisen uit de EU Energy Efficiency Directive (2012/27/EU).

'Organisaties helpen te voldoen aan de eisen uit de EU Energy Efficiency Directive'

De EU Energy Efficiency Directive (2012/27/EU) bevat een serie maatregelen die de Europese Unie moeten helpen haar doelen op het gebied van vermindering van energieconsumptie te halen. De maatregelen zijn gericht op een efficiënter gebruik van energie in alle stadia van de energieketen. In artikel 8 van de Directive staat dat grote organisaties zogenaamde Energie Audits moeten ondergaan, uitgevoerd door gekwalificeerde/geaccrediteerde experts of geïmplementeerd onder verantwoordelijkheid van onafhankelijke autoriteiten. Iedere grote organisatie met meer dan 250 werknemers zou uiterlijk 5 december 2015 een eerste Energie Audit moeten ondergaan, en daarna minstens iedere vier jaar. Verder moeten lidstaten programma's ontwerpen om ook kleinere organisaties aan te zetten mee te doen met Energie Audits en de adviezen die daaruit voortvloeien te implementeren.

De Europese standaarden uit de EN 16247 serie zijn ontwikkeld door een gezamenlijke werkgroep van CEN en CENELEC (CEN/CLC JWG 1 'Energy Audits'), met daarin experts uit de zakelijke en industriële sector, overheidsinstanties en andere belanghebbenden, in overeenstemming met een officieel standaardisatieverzoek (M/479) van de Europese Commissie. De eerste standaard in de serie (EN 16247-1), met de algemene eisen, generieke methodologie en gewenste resultaten van Energie Audits, is door CEN en CENELEC in juni 2012 aangenomen. Drie andere standaarden, met meer specifieke eisen, methodes en gewenste resultaten van Energie Audits van gebouwen (EN-16247-2), processen (EN 16247-3) en transport (EN 16247-4), zijn door CEN en CENELEC in mei 2014 aangenomen.

De vijfde en laatste standaard uit de serie (EN 16247-5), over de competenties van de auditoren, is bedoeld om nationale programma's op te zetten die de auditoren opleiden en kwalificeren. Deze standaard is in maart 2015 goedgekeurd door CEN en CENELEC. Alle standaarden uit de serie zijn gepubliceerd en verspreid door de nationale leden van CEN en CENELEC.
De volledige, Engelse versie van dit bericht staat ook op de CEN-CENELEC website.

Meer informatie

Binnen Nederland is de normcommissie 310 030 ‘Energie efficiency en energiediensten’ verantwoordelijk voor de genoemde normen. Voor meer informatie over deze normen of over de mogelijkheden om zelf de inhoud van de normen voor energie efficiency en energiediensten mede te bepalen kunt u contact opnemen met bert.dijkstra@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN-Energy

Energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie