Expert meeting carbon debt

16-08-2013 In het kader van de herziening van NTA 8080 wordt er op woensdagmiddag 11 september 2013, van 13.00-17.00 uur, een expert meeting georganiseerd over carbon debt.

De herziening van NTA 8080 'Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden' is in maart 2013 gestart. Diverse taakgroepen bekijken specifieke onderwerpen van de richtlijn. Eén van deze taakgroepen richt zich op carbon debt.

Tijdens de expert meeting wordt er meer inhoudelijke informatie gegeven over carbon debt en de discussies die er in de markt worden gevoerd. Het doel is om tot een aanbeveling te komen over hoe carbon debt onderdeel kan zijn van NTA 8080.

De presentaties op deze dag worden gegeven door Martin Junginger (Universiteit Utrecht), Jan Ros (PBL) en Harry Croezen (CE Delft). Geïnteresseerden en experts op het gebied van carbon debt zijn uitgenodigd om bij deze expert meeting aanwezig te zijn.

De bijeenkomst wordt bij NEN in Delft georganiseerd. Meld u aan bij Stephanie Jansen, via e-mail nta8080@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact en deelnemen

Voor meer informatie over deelname aan deze expert meeting of algemene informatie over NTA 8080 kunt u contact opnemen met NEN Energiewinning, Stephanie Jansen

(015) 2 690 441

nta8080@nen.nl

bezoek de website: www.nta8080.org

Normcommissies Energie

Energie