Experts gezocht voor ISO-norm ‘Ketenbeheer bosproducten’

18-08-2014 Het duurzaam beheren van bossen heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Wereldwijd hebben verschillende organisaties systemen ontwikkeld om aan te tonen dat hout afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Mondiaal wordt nu gewerkt aan een norm met uniforme eisen voor de traceerbaarheid van bosproducten, de ‘Chain of Custody’ (CoC).

Met deze ISO-norm moet een brug geslagen worden tussen de bestaande bosbeheersystemen. Nederlandse experts zijn uitgenodigd om mee te schrijven aan deze toekomstige ISO-norm.

Nieuwe internationale ISO-commissie

De nieuwe ISO-commissie ISO/PC 287 ’Chain of custody of wood and wood-based products’ is gestart naar aanleiding van een Braziliaans-Duits voorstel voor de ontwikkeling van een mondiale norm met eisen voor de traceerbaarheid van bosproducten. Deze beoogde norm laat de bestaande systemen voor duurzaam bosbeheer intact, maar zal een uniforme systematiek bieden voor de traceerbaarheid van het bos tot het eindproduct.

Experts gezocht

NEN coördineert de inbreng vanuit Nederland in de ontwikkeling van ISO-normen. Voor dit nieuwe 'field of activity' is eind 2013 een nieuwe normcommissie opgericht, waarin partijen uit de bos- en houtsector deelnemen. NEN nodigt geïnteresseerden uit om lid te worden van deze normcommissie. Leden van deze normcommissie profiteren van de mogelijkheid om mee te schrijven aan de toekomstige ISO-norm. Hiermee oefenen zij direct invloed uit op de inhoud ervan, blijven zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben zij toegang tot een netwerk van internationale experts.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelding als lid van deze normcommissie kunt u contact opnemen met Harmen Willemse, Consultant Energie, telefoon (015) 2 690 295 of e-mail harmen.willemse@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie