Experts gezocht voor ISO-normen bulkmaterialen in offshore projecten

02-10-2019 Binnen de technische commissie voor de olie- en gassector is een nieuwe werkgroep opgericht voor normalisatie van bulkmaterialen die worden gebruikt in offshore projecten. Nederlandse experts worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroep.

Het doel is om te komen tot een uniforme norm voor het ontwerp en de constructie van dergelijke materialen. Momenteel wordt er per project uiteenlopende eisen gesteld. Dit leidt tot hoge kosten bij inkoop en resulteert in veel afval van ongebruikt materiaal dat door afwijkende eisen niet elders kan worden ingezet.

Van IOSS-publicaties naar ISO-normen

Het initiatief om tot ISO-normen te komen vloeit voor uit de ‘Unified bulk standardization JIP’. Dit is een Koreaans ‘joint industry project’ waarin onder meer de scheepsbouw actief betrokken is. Deze JIP heeft geresulteerd in verschillende ‘Integrated Offshore Standard Specification’ (IOSS) publicaties met uniforme specificaties voor een groot scala aan bulkmaterialen. Specifieke informatie over de omzetting van deze IOSS-publicaties is te vinden in de IOSS brochure.

Experts bijeen in Amsterdam

Om tot breed gedragen afspraken te komen, is de werkgroep op zoek naar experts met uiteenlopende disciplines (ontwerp, bouw, gebruik, onderhoud, inspectie, etc.) uit verschillende delen van de wereld. Nederland is een ‘offshoreland’. Nederlandse belanghebbenden die actief zijn in offshore projecten worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij deze werkgroep.

De werkgroep komt op 16 oktober bijeen in Amsterdam. Op de agenda staan onder meer de ontwikkelingen van de omzetting van de IOSS-publicaties naar ISO-normen en voor welke andere bulkmaterialen er behoefte is om de eisen te harmoniseren.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over het normalisatieproces of voor deelname in de werkgroep, neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, telefoon 015 2 690 245 of e-mail energy@nen.nl.

De normalisatie-activiteiten van de olie- en gassector worden gevolgd door de normcommissie ‘Gas- en oliewinning en -productie’.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie