Experts gezocht voor bio-based products

21-12-2012 Onder Nederlands voorzitterschap en secretariaat heeft op 6 en 7 oktober 2011 de oprichtingsvergadering plaatsgevonden van de nieuwe Europese normcommissie CEN/TC 411 Bio-based products.

In opdracht van de Europese Commissie, worden de komende jaren normen ontwikkeld voor bio-based producten. In de normcommissie zijn Europese belanghebbenden vertegenwoordigd via de nationale normalisatie-instituten en via Europese belangenorganisaties.

Normen in ontwikkeling

Onderwerpen waar normen gevraagd zijn betreffen onder andere terminologie, bio-based gehalte, duurzaamheidscriteria en levenscyclus analyse (LCA) aspecten van bio-based producten. Ook het ontwikkelen van declaratie- en certificatie-tools voor bio-based producten staat op het programma.

De normen worden ontwikkeld in de werkgroepen:
• Werkgroep 1’ Terminology’
• Werkgroep 2 ‘Bio-solvents’
• Werkgroep 3 ‘Bio-based content’
• Werkgroep 4 ‘Sustainability criteria’
• Werkgroep 5 ‘Certification and declaration tools’

De commissie

Het werk van de CEN/TC 411 wordt gevolgd door de Nederlandse normcommissie 310 031 Bio-based products. Vanuit deze nationale normcommissie wordt de Nederlandse inbreng verzorgd en worden experts afgevaardigd in de werkgroepen. Belanghebbenden die willen meewerken aan de ontwikkeling van deze Europese normen, kunnen lid worden van de Nederlandse normcommissie 310 031 Bio-based products. Als lid kunt u meebeslissen over het Nederlandse standpunt dat Europees wordt ingebracht en kunt u deelnemen aan de werkgroepen van CEN/TC 411.

Meedenken en meedoen?

Indien u interesse heeft, of voor een verdere toelichting op het Europese normalisatiewerk, mail dan naar energy@nen.nl of bel Harmen Willemse, NEN Energiewinning, telefoon (015) 2 690 326.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie