Extra commentaarronde ISO-normen voor LNG- en CNG-tankstations

04-09-2015 De normontwerpen van de internationale normen voor LNG- (ISO/DIS 16924) en CNG-tankstations (ISO/DIS 16923) voor voertuigen zijn voor een tweede commentaarronde gepubliceerd. De eerste commentaarronde heeft tot significante aanpassing van de normteksten geleid. Nederlandse belanghebbenden kunnen de normontwerpen tot 30 september van commentaar voorzien. De definitieve normen worden in de loop van 2016 gepubliceerd.

Binnen ISO ontwikkelt een specifiek opgerichte technische commissie internationale normen voor zowel LNG- als CNG-tankstations om de industrie te faciliteren in de uitrol van een netwerk van aardgastankstations. De toekomstige normen specificeren het ontwerp, de installatie, het beheer, de inspectie en het onderhoud van LNG-, LCNG- en CNG-tankstations voor voertuigen inclusief toebehoren, veiligheids- en beheersingsinstrumenten. De normen zijn onder meer van toepassing op tankstations voor publiek (bemand of onbemand) en privaat toegankelijke tankstations, tankstations met vaste en mobiele opslag, en tankstations waar ook andere brandstoffen kunnen worden getankt.

Europese richtlijn

In 2014 is de Europese richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (2014/94/EU) gepubliceerd, ook wel bekend als de ‘Clean Power Directive’. De alternatieve brandstoffen omvatten LNG, CNG, waterstof en elektriciteit. In deze richtlijn is een belangrijke rol weggelegd voor technische specificaties zoals vastgelegd in normen, waarbij zelfs bindend naar deze normen wordt verwezen. De Europese Commissie heeft CEN/CENELEC, de Europese organisaties voor normalisatie, gemandateerd om deze normen te ontwikkelen. Deze normen moeten voor eind 2016 beschikbaar zijn, wat betekent dat bestaande en in ontwikkeling zijnde ISO-normen Europees moeten worden overgenomen. De extra commentaarronde op de normen voor LNG- en CNG-tankstations biedt Europese belanghebbenden dan ook de gelegenheid om te zorgen dat de ISO-normen geschikt worden voor de Europese markt.

Nieuw Nederlands normplatform

NEN heeft een normplatform opgericht om de normalisatie-activiteiten op het gebied van LNG- en CNG-installaties en equipment te bundelen, die voorheen door verschillende commissies werden gevolgd. Met dit normplatform ontstaat er meer samenhang in de normalisatie-activiteiten en meer kritische massa teneinde de Nederlandse belangen op een efficiëntere en effectievere wijze te behartigen. De internationale normen voor LNG- en CNG-tankstations vallen hier ook onder.

Meer informatie

Voor meer informatie en het indienen van commentaren op ISO/DIS 16923 en ISO/DIS 16924 kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 245 of e-mail jarno.dakhorst@nen.nl.
Voor informatie over of deelname aan het normplatform ‘LNG- en CNG-installaties en equipment’: Suzan van Kruchten, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 165 of e-mail suzan.vankruchten@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, consultant Energie.

jarno.dakhorst@nen.nl

(015) 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie