Handleiding voor energiedata-uitwisseling beschikbaar

11-12-2018 Voor het succesvol managen van energieverbruik in een organisatie is eerder dit jaar NEN-EN-ISO 50001 gepubliceerd. Om elke verbeter- of besparingsstap goed uit te voeren is informatie nodig. De nieuwe ISO/TS 50008 is een handige richtlijn voor bedrijven waar de gegevens over het beheer van hun energie niet gemakkelijk te achterhalen is.

Verminderen van het energieverbruik en verbeteren van de energie-efficiëntie staan voorop bij het beheersen van wereldwijde klimaatverandering. ISO 50001 wordt dan vaak gezien als belangrijk systeem. Informatie verkrijgen over het verbruik is daarbij essentieel. Soms is deze informatie beschikbaar of gemakkelijk te bepalen, bijvoorbeeld a.d.h.v. de maandelijkse energiefactuur. Soms kan het zo moeilijk zijn deze informatie te achterhalen, dat het de energieprestatiedoelen van de organisatie zelfs negatief beïnvloedt. ISO/TS 50008 kan dan helpen.

De nieuwe richtlijn van ISO geeft aanwijzingen voor energiemanagers. Het document geeft ook aan hoe een (geautomatiseerde) proces gebruikt wordt in situaties waar gegevens moeilijk te achterhalen zijn. De richtlijn bevat aanwijzingen voor het (hogere) management over de planning en voor het onderhouden van de informatie over de energieprestaties van de organisatie. Zeker de moeite dus in aanvulling op ISO 50001 of als opstap naar betere energieprestaties.

Meer informatie

Voor informatie over ISO/TS 50008 (Energy management and energy savings - Building energy data management for energy performance - Guidance for a systemic data exchange approach): neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail energy@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Ortwin Costenoble, senior consultant, telefoon 015 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO 50001:2018 en

Energiemanagementsystemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen

Meer informatie over deze norm

Norm

NVN-ISO/TS 50008:2018 en

Energiemanagement en energiebesparing - Energie data management voor energieprestatie van een gebouw...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie