Herziene NTA 8080, de norm voor duurzame biomassa, gepubliceerd

22-12-2015 Op 21 december 2015 is de tweede editie van NTA 8080 gepubliceerd, de norm voor duurzaam geproduceerde biomassa. Deze norm is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van biomassaproducenten en -gebruikers, NGO’s, onderzoeksinstellingen, overheid en certificatie-instellingen. Het toepassingsgebied omvat nu zowel bio-energie als biobased producten. Daarnaast is de norm in twee delen uitgebracht: deel 1 met duurzaamheidseisen en deel 2 met eisen aan ketenbeheer.

De eerste editie van NTA 8080 is in 2009 gepubliceerd. Op basis van deze norm is ook een certificatiesysteem ontwikkeld (Better Biomass), dat ook door de Europese Commissie is erkend om aan te tonen dat men aan de duurzaamheidscriteria uit de Richtlijn hernieuwbare energie voldoet. De inzichten in duurzaamheid hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan en ook verscheidene certificatietrajecten hebben nuttige informatie opgeleverd om NTA 8080 te actualiseren. NTA 8080 is nu opgedeeld in twee delen:

  • NTA 8080-1:2015 'Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten - Deel 1: Duurzaamheidseisen'
  • NTA 8080-2:2015 'Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten - Deel 2: Eisen aan ketenbeheer'

Actueel

Nieuwe duurzaamheidsaspecten in NTA 8080 zijn onder meer cascadering van biomassa, koolstofschuld en het bieden van de mogelijkheid om ’ILUC low risk’ biomassa in te zetten. Verder zijn de formuleringen van de eisen aangepast op basis van praktijkervaring en zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving meegenomen, zoals de Europese ‘ILUC’-richtlijn. Ook is ervoor gezorgd dat de duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa, zoals vastgesteld binnen het Energie Akkoord, zijn gedekt in NTA 8080. Op deze manier kan NTA 8080 ook worden gebruikt om aan te tonen dat aan het Energie Akkoord wordt voldaan.

Better Biomass

NTA 8080 maakt deel uit van het Better Biomass certificatiesysteem. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het certificatieschema behorend bij NTA 8080, zodat ook certificaten tegen de herziene versie van NTA 8080 kunnen worden afgegeven. Het Better Biomass certificatiesysteem wordt ook voor herbeoordeling aangeboden aan de Europese Commissie ten behoeve van de eerder genoemde erkenning. Zodra het toetsingsprotocol voor het Energie Akkoord beschikbaar is, wordt het Better Biomass certificatiesysteem ook aangeboden om voor deze erkenning in aanmerking te komen.

Meer informatie

Voor aanvullende informatie over NTA 8080 kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, de secretaris van de werkgroep, via jarno.dakhorst@nen.nl of telefonisch op (015) 2 690 245.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, consultant Energie.

jarno.dakhorst@nen.nl

(015) 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie