Herziene NTA 8120 Assetmanagement bij netbeheerders gepubliceerd

19-08-2014 De formele lancering van de tweede editie van NTA 8120, Assetmanagement – Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer vond in juni plaats. Namens de sector overhandigde Arnold van der Bie, Manager Strategy & Regulatory Affairs bij Stedin, het eerste exemplaar aan Jan de Jong, Inspecteur Generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Voorafgaand de overhandiging vond een informatieve lezingenprogramma plaats. De aanwezigen werden welkom geheten door Maurice Roovers (Netbeheer Nederland) en Rob Badoux (voorzitter werkgroep). Vervolgens blikte Ton van Wingerden (DNV GL) terug op het proces en het resultaat van de ontwikkeling van ISO 55001 en de herziene NTA 8120, waarin de parallellen en verschillen inzichtelijk werden.

Wil van Ophem (DIfAM) nam het publiek mee in het certificatieproces door toe te lichten hoe een netbeheerder kan komen van PAS 55:2008 en NTA 8120:2009 certificatie tot ISO 55001:2014 en NTA 8120:2014 certificatie. Dat een gecombineerde NTA 8120 en ISO 55001 audit in de praktijk ook mogelijk is, maakte Sebastiaan Admiraal (TenneT TSO) duidelijk door het proces dat TenneT heeft doorlopen toe te lichten. Tot slot belichtte Bas Peppelman (Liander) wat implementatie van NTA 8120 heeft opgebracht door de wereld van voor en na NTA 8120 te schetsen.

Waarom herziening?

Een NTA wordt ten minste een keer in de drie jaar beoordeeld op actualiteit en bruikbaarheid. In 2012 heeft deze beoordeling plaatsgevonden voor NTA 8120:2009. Op basis van ervaringen in de praktijk en de wens om security (bescherming) van de netten expliciet te adresseren in de NTA, mede gezien wijzigingen in de Elektriciteitswet en Gaswet, hebben de belanghebbende partijen in december 2012 besloten NTA 8120 te herzien.

De herziening van de NTA is ook aangegrepen om de opbouw van het document te wijzigen teneinde meer duidelijkheid te verschaffen over welke eisen op een netbeheerder van toepassing zijn. De algemene eisen uit de hoofdtekst en specifieke eisen uit bijlage A zijn daartoe samengevoegd in de hoofdtekst. Als gevolg hiervan is Bijlage A informatief geworden met aanbevelingen en voorbeelden.

Tijdens het herzieningstraject is ook NEN-ISO 55001 Assetmanagement – Managementsystemen – Eisen in het Nederlands gepubliceerd, de internationale norm voor assetmanagement. Om alvast aansluiting te zoeken bij deze internationale norm, is de indeling van deze norm overgenomen in de NTA. Hiermee is NTA 8120 naar verwachting de eerste sectorspecifieke norm voor assetmanagement die volledig aansluit op ISO 55001.

Ook buiten de landsgrenzen is belangstelling voor de Nederlandse aanpak voor een sectorspecifieke invulling van assetmanagement. Momenteel wordt bekeken of NTA 8120 naar het Engels kan worden vertaald.

NTA 8120 certificatie

Met het gereedkomen van de herziene NTA 8120 is het zaak dat ook het certificatieschema behorend bij deze norm wordt geactualiseerd. Eerder dit jaar is een commissie van deskundigen opgericht voor een centraal certificatieschema voor ISO 55001. Deze commissie maakt onder meer gebruik van de ervaringen die er zijn met het NTA 8120 certificatieschema. De commissie van deskundigen voor het NTA 8120 certificatieschema heeft zich uitgesproken om bij de actualisatie van het schema gezamenlijk op te zwemmen met de ontwikkeling van het ISO 55001 certificatieschema. Op deze manier wordt geborgd dat de schema's goed op elkaar aansluiten, wat een combi-audit voor NTA 8120 en ISO 55001 bevordert.

Meer informatie

Informatie over NTA 8120 en het certificatieschema zijn te vinden op de NTA 8120 webportal: www.nen.nl/nta8120. Voor aanvullende informatie over NTA 8120 kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, per e-mail via nta8120@nen.nl of telefonisch 015 - 2 690 245.

Eerder door u bekeken

Meer informatie of contact?

Voor aanvullende informatie over NTA 8120 kunt u contact opnemen met:
Jarno Dakhorst

(015) 2 690 245

nta8120@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie