Herziening NTA ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’

23-11-2017 NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ beschrijft een systeem voor het classificeren van vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning.

NTA 8003 wordt in de subsidieregeling ‘stimulering duurzame energieproductie’ (SDE) gebruikt om aan te geven welke biomassastromen binnen de categorieën van de regeling zijn toegestaan en voor SDE-subsidie in aanmerking komen.

De versie van 2008, NTA 8003, ‘Classificatie van biobrandstoffen’, is in 2016 geactualiseerd. Aanleiding om de NTA 8003 uit 2008 te herzien was de invoering van duurzaamheidscriteria voor met name vaste biobrandstoffen. Begin 2017 werd duidelijk dat de versie van 2016 nog aanpassingen behoefde. Daarom werd in mei 2017 een start gemaakt met een herziening van NTA 8003 uit 2016. Dat traject is nu afgerond.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de categorie Hout. Daarnaast is gebleken dat een aantal passages in de huidige versie vragen oproept die in deze versie zijn aangepast.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Kars Jansen, consultant Energie, telefoon 015 2 690 261 of e-mail zw@nen.nl. Meer informatie over SDE is te vinden meer informatie is te vinden in de ‘Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie’.

Voor meer informatie over het (normalisatie)werk van de normcommissie ‘Vaste Biobrandstoffen’ kunt u contact opnemen met de secretaris, Micha de Jong, telefoon 015 2 690 416 of email energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Kars Jansen, consultant

015 2 690 261

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie